Κατεβάστε το σενάριο

Στοιχεία για τη δεκαετία του 2010

  • Δημιουργός: Ανδρέας Γαλανός

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο έχει στόχο, από τη μια, να φέρει σε επαφή τους μαθητές με ένα ιδιαίτερο έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τα Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60 του Θανάση Βαλτινού και, από την άλλη, με αφορμή το συγκεκριμένο κείμενο να θέσει προβληματισμούς σχετικά με την ιστορικότητα των κειμενικών ειδών και των συμβάσεών τους.

Αρχικά, οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν στοιχεία για τη δεκαετία του 1960 και να κατασκευάσουν ένα κολάζ που να αναδεικνύει τα σημαντικότερα από αυτά. Η δραστηριότητα εξοπλίζει τους μαθητές με το απαραίτητο αναφορικό υλικό ώστε να μπορέσουν να διαβάσουν τα κείμενα που θα τους δοθούν και παράλληλα τους προτεοιμάζει για την ιδιαίτερη δομή του πεζογραφήματος: το κολάζ που καλούνται να δημιουργήσουν λειτουργεί ως ένα εικονικό ανάλογο της σύνθεσης κειμένων που επιχειρεί ο Βαλτινός στο πεζογράφημά του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο στήνονται γέφυρες που επιτρέπουν στα παιδιά να διαχειριστούν το παραξένισμα που προκαλεί το εν λόγω έργο και να επικοινωνήσουν με το κείμενο. Ακολούθως, οι ομάδες διαβάζουν επιλεγμένα αποσπάσματα του έργου και προσπαθούν να εντοπίσουν και να ονοματίσουν τα κειμενικά είδη που συναντάν και τα ζητήματα με τα οποία καταπιάνονται. Επιχειρούν, δηλαδή, με έναν τρόπο να αποσυναρμολογήσουν το κείμενο και να διακρίνουν μορφικές και θεματικές μονάδες. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με μια συζήτηση που αφορά στις ιδιαιτερότητες του έργου που παρατηρούν τα παιδιά και στον προβληματισμό σχετικά με τη λογοτεχνικότητά του, σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί και, ει δυνατόν, να διευρυνθεί ο ορίζοντας προσδοκιών τους σχετικά με το ζήτημα.

Στη συνέχεια, οι ομάδες καλούνται να ονομάσουν κειμενικά είδη και θέματα που χαρακτηρίζουν την εποχή μας και να συζητήσουν τις διαφορές που παρατηρούν σε σχέση με τη δεκαετία του 1960. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα νέα κειμενικά είδη που προέκυψαν στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Τους ζητείται κατόπιν να συνθέσουν τέτοια παραδείγματα κειμένων, προσέχοντας κάθε φορά να σεβαστούν τις συμβάσεις του είδους που επέλεξαν. Όλη αυτή η δραστηριότητα γίνεται σε ένα Wiki που μετατρέπεται τελικά σε ένα ψηφιακό ανάλογο του βιβλίου του Βαλτινού, μια συγκέντρωση κειμένων από διαφορετικά είδη και με διαφορετικά θέματα, που αναφέρεται όμως στη δεκαετία του 2010. Το σενάριο ολοκληρώνεται με τη συζήτηση σχετικά με την ίδια την συγγραφή των συγκεκριμένων κειμένων από τα παιδιά, αναδεικνύοντας τα βασικά χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών της εποχής μας και επιχειρώντας τη σύνδεσή τους με τα σημερινά κοινωνικά συμφραζόμενα.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ιστορία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κειμενικά είδη
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)04/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών

Κείμενα

  • Βαλτινός, Θανάσης. [Δύο γράμματα της Χαράς].
  • Βαλτινός, Θανάσης. Στοιχεία για τη δεκαετία του '60.