Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [13,73 MB]

Στοιχεία για τη δεκαετία του 2010

  • Δημιουργός: Νικόλαος Κούκης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου της σχολικής χρονιάς 2014-2015 στο πλαίσιο του μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου.

Το αρχικό συνταγμένο σενάριο είχε στόχο από τη μια να φέρει σε επαφή τους μαθητές και τις μαθήτριες με ένα ιδιαίτερο έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, το Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60 του Θανάση Βαλτινού και, από την άλλη, με αφορμή το συγκεκριμένο κείμενο να θέσει προβληματισμούς σχετικά με την ιστορικότητα των κειμενικών ειδών και των συμβάσεών τους. Οι συγκεκριμένοι στόχοι υιοθετήθηκαν στο μέτρο του δυνατού και κατά την εφαρμογή του σεναρίου.

Αρχικά, οι μαθητές κλήθηκαν να αναζητήσουν στοιχεία για τη δεκαετία του 1960 και να κατασκευάσουν ένα κολάζ που να αναδεικνύει τα σημαντικότερα από αυτά. Η δραστηριότητα είχε στόχο να εξοπλίσει τους μαθητές με το απαραίτητο αναφορικό υλικό, για να μπορέσουν να μελετήσουν τα κείμενα που τους δόθηκαν. Στη συνέχεια, οι ομάδες κλήθηκαν να εντοπίσουν θέματα που χαρακτηρίζουν την εποχή μας και να συζητήσουν τις διαφορές που παρατηρούν σε σχέση με τη δεκαετία του 1960. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα νέα κειμενικά είδη που προέκυψαν στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Το σενάριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση σχετικά με τη σύγκριση των στοιχείων των δύο δεκαετιών.

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου, εξαιτίας του ωρολογίου προγράμματος, δεν τηρήθηκε η κατανομή σε δίωρα αλλά πραγματοποιήθηκαν έξι συναντήσεις της μιας διδακτικής ώρας η καθεμιά.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Μυθιστόρημα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)17/02/2015
Χρονολογία έως10/03/2015
Σχολική μονάδα

3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

Βαλτινός, Θανάσης. [Δύο γράμματα της Χαράς]