Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Στοιχεία για τη δεκαετία του 2010 [46,76 KB]

Στοιχεία για τη δεκαετία του 2010

  • Δημιουργός: Ανδρέας Γαλανός

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου είχε στόχο από τη μια να φέρει σε επαφή τους μαθητές με ένα ιδιαίτερο έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, το Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60 του Θανάση Βαλτινού και, από την άλλη, με αφορμή το συγκεκριμένο κείμενο να θέσει προβληματισμούς σχετικά με την ιστορικότητα των κειμενικών ειδών και των συμβάσεών τους.

Αρχικά, οι μαθητές κλήθηκαν να αναζητήσουν στοιχεία για τη δεκαετία του 1960 και να κατασκευάσουν ένα κολάζ που να αναδεικνύει τα σημαντικότερα από αυτά. Η δραστηριότητα αποσκοπούσε στο να εξοπλίσει τους μαθητές με το απαραίτητο αναφορικό υλικό ώστε να μπορέσουν να διαβάσουν τα κείμενα που θα τους δίνονταν και παράλληλα να τους προετοιμάσει για την ιδιαίτερη δομή του πεζογραφήματος: το κολάζ που κλήθηκαν να δημιουργήσουν λειτούργησε ως ένα εικονικό ανάλογο της σύνθεσης κειμένων που επιχειρεί ο Βαλτινός στο πεζογράφημά του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε να στηθούν γέφυρες που να επιτρέπουν στα παιδιά να διαχειριστούν το παραξένισμα που προκαλεί το εν λόγω έργο και να επικοινωνήσουν με το κείμενο. Ακολούθως, οι ομάδες διάβασαν επιλεγμένα αποσπάσματα του έργου και προσπάθησαν να εντοπίσουν και να ονοματίσουν τα κειμενικά είδη που συνάντησαν και τα ζητήματα με τα οποία καταπιάστηκαν. Επιχείρησαν, δηλαδή, με έναν τρόπο να αποσυναρμολογήσουν το κείμενο και να διακρίνουν μορφικές και θεματικές μονάδες. Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση που αφορούσε στις ιδιαιτερότητες του έργου που παρατήρησαν τα παιδιά και στον προβληματισμό σχετικά με τη λογοτεχνικότητά του, σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί και, ει δυνατόν, να διευρυνθεί ο ορίζοντας προσδοκιών τους σχετικά με το ζήτημα.

Στη συνέχεια, οι ομάδες κλήθηκαν να καταγράψουν κειμενικά είδη και θέματα που χαρακτηρίζουν την εποχή μας και να συζητήσουν τις διαφορές που παρατηρούν σε σχέση με τη δεκαετία του 1960. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα νέα κειμενικά είδη που προέκυψαν στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Τους ζητήθηκε κατόπιν να εντοπίσουν τέτοια παραδείγματα κειμένων, αλλά και να συνθέσουν ανάλογα προσέχοντας κάθε φορά να σεβαστούν τις συμβάσεις του είδους που επέλεξαν. Όλη αυτή η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο Wiki που δημιουργήθηκε και το οποίο μετατράπηκε τελικά σε ένα ψηφιακό ανάλογο του βιβλίου του Βαλτινού, μια συγκέντρωση κειμένων από διαφορετικά είδη και με διαφορετικά θέματα, που αναφέρονται όμως στη δεκαετία του 2010. Το σενάριο ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση σχετικά με την ίδια τη συγγραφή των συγκεκριμένων κειμένων από τα παιδιά. Παράλληλα, αναδείξαμε τα βασικά χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών της εποχής μας και επιχειρήσαμε τη σύνδεσή τους με τα σημερινά κοινωνικά συμφραζόμενα.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ιστορία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κειμενικά είδη
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)25/02/2014
Χρονολογία έως08/04/2014
Σχολική μονάδα

2ο Γυμνάσιο Χαλκηδόνας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών

Κείμενα

  • Βαλτινός, Θανάσης. [Δύο γράμματα της Χαράς].
  • Βαλτινός, Θανάσης. Στοιχεία για τη δεκαετία του '60.