Κατεβάστε το σενάριο

Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει

  • Δημιουργός: Αλεξάνδρα Γερακίνη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο ασχολείται με την κατανόηση του βασανιστικού συναισθήματος της πίκρας και της απογοήτευσης που νιώθει ο Γ. Σεφέρης από τη ζωή του στην ίδια του την πατρίδα: στην Ελλάδα .

Το σενάριο αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις. Στην Α΄ φάση-πριν την ανάγνωση (2 ώρες) οι μαθητές ακούν το τραγούδι του Γ. Ανδρέου «Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει», εργάζονται σε ομάδες με φύλλο εργασίας, καταγράφουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται μέσα από το τραγούδι, παρουσιάζουν την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας, όπως αναδεικνύεται μέσα από το τραγούδι, μιλούν για όλα αυτά που πληγώνουν τον δημιουργό του τραγουδιού και για αυτούς που θεωρεί υπεύθυνους για την κατάσταση της Ελλάδας και οπτικοποιούν το τραγούδι με την εφαρμογή http://photopeach.com/.

Στη Β΄ φάση-κυρίως ανάγνωση (8 ώρες) οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, μελετούν το ίδιο ποίημα («Με τον τρόπο του Γ.Σ.» του Γ. Σεφέρη) και εργάζονται με διαφορετικά φύλλα εργασίας, με διαφορετικές δραστηριότητες. Εργάζονται τόσο μέσα στην τάξη όσο και στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του μαθήματος. Αφού τελειώσει η επεξεργασία του ποιήματος του Γ. Σεφέρη, τότε οι μαθητές (και πάλι σε ομάδες) μελετούν τα ποιήματα «Η Ελλάδα που λες….», του Μ. Γκανά και «Θεσσαλονίκη, μέρες του 1969 μ.Χ.» του Μανόλη Αναγνωστάκη (3 ομάδες αναλαμβάνουν να μελετήσουν το ένα ποίημα και άλλες 4 ομάδες το άλλο ποίημα) και προσπαθούν να εντοπίσουν τον τρόπο με τον οποίο τα δύο αυτά ποιήματα συνδιαλέγονται με το σεφερικό ποίημα.

Στη Γ΄ φάση-μετά την ανάγνωση (2 ώρες) οι μαθητές αναζητούν φωτογραφίες με θέμα: «Τι με πληγώνει στην Ελλάδα του 2013» και «Τι με κάνει περήφανο στην Ελλάδα του 2013» και με την εφαρμογή http://www.shapecollage.com/ δημιουργούν κολάζ που θα αναρτηθούν μαζί ώστε να φαίνεται η αντίθεση ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. Επίσης, οι μαθητές γράφουν ένα άρθρο με τίτλο «Τι με πληγώνει στην Ελλάδα του 2013» και «Τι με κάνει περήφανο στην Ελλάδα του 2013» και πλαισιώνουν το κείμενο τους με τα κολάζ που δημιούργησαν. Οι μαθητές αναρτούν τις ομαδικές τους εργασίες στο ιστολόγιο της τάξης.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Ποίηση-ποίημα
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Γενιά του 1930
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Σχολικές γιορτές
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)Απρίλιος 2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων

Κείμενα

  • Αναγνωστάκης, Μανόλης. Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ.
  • Γκανάς, Μιχάλης. Η Ελλάδα που λες.
  • Σεφέρης, Γιώργος. Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει.