Κατεβάστε το σενάριο

Στήνουμε ένα παιχνίδι γνώσεων στο διαδίκτυο

  • Δημιουργός: Κατερίνα Τρίμη-Κύρου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Πρόκειται για ένα διαθεματικό project, που θα διατρέχει τη σχολική χρονιά και θα αφορά, ει δυνατόν, όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουν οι μαθητές/τριες ένα διαδικτυακό παιχνίδι γνώσεων, αξιοποιώντας ένα wiki. Οι μαθητές/τριες θα δηλώσουν ποια γνωστικά αντικείμενα θα ήθελαν να αναλάβουν. Το τμήμα θα χωρισθεί σε τόσες ομάδες όσες και τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται. Για κάθε νέο κεφάλαιο/ενότητα που διδάσκεται αναλαμβάνει ένα από τα μέλη της ομάδας του συγκεκριμένου μαθήματος να αναρτήσει ερωτήσεις και απαντήσεις, ενώ τα υπόλοιπα μέλη και ο/η εκπαιδευτικός του μαθήματος προτείνουν βελτιώσεις στη διατύπωση, προσθήκη ερωτήσεων κτλ. Οι ερωτήσεις που θα αναρτούν στο wiki θα αφορούν βασικές έννοιες και γνώσεις από τη διδακτέα ύλη της τάξης και θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως επαναληπτικό υλικό για τα τριμηνιαία διαγωνίσματα ή για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Οι ερωτήσεις για κάθε γνωστικό αντικείμενο θα βρίσκονται σε διαφορετική σελίδα, ενώ η απάντηση για κάθε ερώτηση θα βρίσκεται σε ξεχωριστό υπερσύνδεσμο. Έτσι, θα μπορούν οι μαθητές/τριες να ελέγχουν την απάντησή τους και να αυτοαξιολογούνται σπίτι τους. Πριν τη λήξη της χρονιάς το τμήμα θα παίξει ζωντανά το παιχνίδι στον χώρο του σχολείου και τέλος θα αποτιμήσει τη δράση απαντώντας ατομικά σε ένα ερωτηματολόγιο.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Θρησκείες
↘ Γιορτές
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
↘ Αθλητισμός-Διατροφή
↘ Ιστορία
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Όροι της πρότασης
↘ Σχήματα λόγου
↘ Ονοματικές δευτερεύουσες προτάσεις
↘ Επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Ετυμολογία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μτφρ.)
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα [Γυμνάσιο]
↘ Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Αγγλική Γλώσσα
↘ Γαλλική Γλώσσα
↘ Γερμανική Γλώσσα
↘ Γεωλογία-Γεωγραφία
↘ Θρησκευτικά
↘ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
↘ Μουσική
↘ Οικιακή Οικονομία
↘ Πληροφορική
↘ Φυσική
↘ Χημεία
↘ Μαθηματικά
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)08/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση