Κατεβάστε το σενάριο

Στήνουμε ένα παιχνίδι γνώσεων στο διαδίκτυο

  • Δημιουργός: Τρίμη-Κύρου Κατερίνα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Πρόκειται για ένα διαθεματικό project, που διέτρεξε τα δύο πρώτα τρίμηνα, εμπλέκοντας δέκα εκπαιδευτικούς εννέα διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (συμμετείχαν δύο εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας, των δύο διαφορετικών επιπέδων). Ο στόχος ήταν οι μαθητές/τριες να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι γνώσεων με διαδικτυακή συνεργασία, αξιοποιώντας ένα wiki. Το βασικό προσδοκώμενο αποτέλεσμα ήταν να μάθουν να διακρίνουν σε κάθε ενότητα/κεφάλαιο του γνωστικού αντικειμένου ποια είναι η βασική πληροφορία και ποια η επουσιώδης (που δεν αξίζει να περιληφθεί στις ερωτήσεις).
Στο wiki του τμήματος δημιουργήθηκε μια σελίδα ειδικά για το παιχνίδι γνώσεων, όπου υπήρχαν υπερσύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούσαν σε ξεχωριστή σελίδα για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Όταν σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο ολοκληρωνόταν ένα κεφάλαιο ή μια ενότητα, ο/η εκπαιδευτικός του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου ρωτούσε ποιοι/ες μαθητές/τριες θα αναρτούσαν στην αντίστοιχη σελίδα επαναληπτικές ερωτήσεις για βασικές έννοιες και γνώσεις του κεφαλαίου, προσπαθώντας να παρακινεί και να αναθέτει την ευθύνη σε διαφορετικούς μαθητές/τριες κάθε φορά. Μετά την ανάρτηση των ερωτήσεων ο/η εκπαιδευτικός του μαθήματος έδινε ανατροφοδότηση, προτείνοντας βελτιώσεις ή επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της διατύπωσης. Τελικά το παιχνίδι παίχθηκε ζωντανά στη σχολική αίθουσα με την ενεργή παρουσία αρκετών από τους/τις εκπαιδευτικούς που είχαν εμπλακεί (όσων δεν είχαν διδασκαλία σε άλλο τμήμα τη συγκεκριμένη ώρα). Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και σε κάθε γύρο του παιχνιδιού επέλεγαν ερωτήσεις από διαφορετικό μάθημα, ενώ στον πίνακα καταγράφονταν οι πόντοι που έπαιρνε κάθε ομάδα σε κάθε γύρο ερωτήσεων. Ήταν μια χαρούμενη διδακτική ώρα, καθώς οι ομάδες αλλά και οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με μια «ενθουσιώδη ένταση».

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Γυμνασίου
↘ Οι πρώτες μέρες σ’ ένα νέο σχολείο
↘ Επικοινωνία στο σχολείο
↘ Ταξίδι στον κόσμο της φύσης
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μτφρ.)
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα [Γυμνάσιο]
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Αγγλική Γλώσσα
↘ Γαλλική Γλώσσα
↘ Γερμανική Γλώσσα
↘ Θρησκευτικά
↘ Πληροφορική
↘ Μαθηματικά
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Μέσω του wiki οι μαθητές/τριες ασχολήθηκαν με την προετοιμασία των ερωτήσεων επί περίπου δύο τρίμηνα αλλά το παιχνίδι παίχθηκε δια ζώσης σε μία διδακτική ώρα.

Χρονολογία (από)2014/10/20
Χρονολογία έως2015/02/24
Σχολική μονάδα

Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ