Κατεβάστε το σενάριο

Το σχολείο στον χρόνο

  • Δημιουργός: Ελευθέριος Βεκρής

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν πολλά για τον θεσμό του σχολείου, έχουν βιώματα, απόψεις, παράπονα, θυμό και προτάσεις για μια καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Συγχρόνως όμως πολλές πλευρές, κυρίως οι μη ορατές, οι άμεσα μη αισθητές, για τους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου δεν είναι αυτονόητες.

Αυτές οι δύο πλευρές, η θεατή και η νοητή, δίνουν τη δυνατότητα να δομηθεί ένα σενάριο διδασκαλίας που στηρίζεται από τη μια στον προφορικό λόγο των μαθητών/τριών και στα γραπτά κείμενα από την άλλη. Με την ενεργοποίηση του προφορικού λόγου οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν και θα οργανώσουν τις δικές τους απόψεις για τον θεσμό του σχολείου, θα συντάξουν τα δικά τους πολυτροπικά και μονοτροπικά κείμενα με τις δικές τους σκέψεις. Με την ανάγνωση των κειμένων θα διερευνήσουν απόψεις άλλων που έχουν αποτυπωθεί στα κείμενα των διδακτικών τους βιβλίων, της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, αλλά και σε κείμενα που υπάρχουν σε ψηφιακά περιβάλλοντα (π.χ. Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα), καθώς επίσης να αξιοποιήσουν άτυπες πηγές από το οικείο συγγενικό περιβάλλον.

Τέλος, με συνειδητοποιημένες τις αρχικές τους απόψεις και με την αναγνωστική εμπειρία, που εντωμεταξύ θα έχει προστεθεί, θα κληθούν να διαμορφώσουν τα δικά τους κείμενα μέσω του μετασχηματισμού του δικού τους λόγου και των λόγων των κειμένων.

Τόσο στη φάση «ακούω και μιλώ» όσο και στη φάση «διαβάζω και γράφω» θίγονται θέματα συνοχής κειμένου και λειτουργίας του ρήματος.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Β Γυμνασίου
↘ Το σχολείο στο χρόνο
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Σχολική ζωή
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ρήμα
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Παράγραφος
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)07/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση