Κατεβάστε το σενάριο

Η διάσωση της Ευρώπης

  • Δημιουργός: Θεοδώρα Τριαντοπούλου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Με αφορμή τη γελοιογραφία του Μ. Κουντούρη «Η διάσωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» οι μαθητές εισάγονται σε έναν προβληματισμό για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γελοιογραφία αποτελεί τον σκηνικό χώρο και τον μοχλό του σεναρίου: οι μαθητές την ερμηνεύουν, τη μετασχηματίζουν σε άλλα κειμενικά είδη και αποτελεί την αφορμή για τη διοργάνωση μίας συζήτησης σχετικής με το μέλλον της Ευρώπης καθώς και για τη δημιουργία μιας έκθεσης με γελοιογραφίες ανάλογης θεματολογίας στο Wiki της τάξης. Συγκεκριμένα:
Αρχικά, οι μαθητές ανιχνεύουν την ιστορία που κρύβεται στη γελοιογραφία και μετά ερμηνεύουν το μήνυμά της. Στην αποδόμηση της γελοιογραφίας συνεισφέρουν τόσο η animation εκδοχή της, η λεζάντα της όσο και σχετικά κείμενα. Στη συνέχεια, εμπλέκονται σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με αφορμή τη γελοιογραφία (συγγραφή συνοδευτικών διαλόγων, αφηγήσεων, ρεπορτάζ, ανάλυση γεγονότων).
Μετά, με αφορμή τη συμμετοχή τους σε μία υποθετική τηλεοπτική συζήτηση με θέμα «Η διάσωση της Ευρώπης» συγγράφουν κείμενα/τοποθετήσεις, αφού μελετήσουν ένα δίκτυο κειμένων από το διαδίκτυο, το σχολικό βιβλίο ή άλλες πηγές.
Τέλος, καταθέτουν τον δικό τους προβληματισμό για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης σχολιάζοντας μία άλλη γελοιογραφία με ανάλογο θέμα που επιλέγουν από διάφορες πηγές.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Γ Γυμνασίου
↘ Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Κύριες προτάσεις
↘ Ευθύς – πλάγιος λόγος
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Σημεία στίξης
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)08/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση