Κατεβάστε το σενάριο

Η διάσωση της Ευρώπης

  • Δημιουργός: Κατερίνα Τρίμη-Κύρου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Βασικοί στόχοι του σεναρίου ήταν οι μαθητές/τριες αφενός να εξοικειωθούν με μια τεχνική που θα μπορούσαν εφεξής να χρησιμοποιούν για την αποδόμηση και ερμηνεία της εικόνας, αφετέρου να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή που μπορεί να έχουν για τη μετάδοση του μηνύματος οι λοιποί κώδικες επικοινωνίας εκτός από την εικόνα σε ένα πολυτροπικό κείμενο όπως το κινούμενο σχέδιο. Για τον πρώτο στόχο αξιοποιήθηκε σε πρώτη φάση μια γελοιογραφία του Μ. Κουντούρη με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση από την οποία απουσιάζει ο γραπτός λόγος, πάνω στην οποία οι ομάδες εργάστηκαν με τη βοήθεια ενός φύλλου εργασίας. Στη συνέχεια τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την πρώτη γελοιογραφία εφαρμόστηκαν και σε άλλες που προσεγγίστηκαν στην ολομέλεια και τέλος οι μαθητές/τριες εφάρμοσαν την τεχνική που έμαθαν για να ξεκλειδώσουν μια νέα γελοιογραφία που επέλεξαν και κατέθεσαν σε ατομικό γραπτό κείμενο την ερμηνεία τους και τον δικό τους προβληματισμό για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Για τον δεύτερο στόχο αξιοποιήθηκε ένα κινούμενο σχέδιο του οποίου η σκηνή κατάληξης ήταν η γελοιογραφία που μελετήθηκε αρχικά, οπότε έγινε μια σύγκριση μεταξύ των δύο εκδοχών του ίδιου μηνύματος. Παράλληλα, βέβαια, το σενάριο έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθεί αρχικά στις ομάδες και στη συνέχεια στην ολομέλεια ένας αρκετά πλούσιος προβληματισμός όσον αφορά την κρίση που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη στάση της Ε.Ε. απέναντι σε αυτή την κρίση.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Γ Γυμνασίου
↘ Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2014/11/25
Χρονολογία έως2014/12/09
Σχολική μονάδα

Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση