Κατεβάστε το σενάριο

Η δίκη της Καλλιπάτειρας

  • Δημιουργός: Παναγιώτα-Κυριακή Μπιτζελέρη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Με αφορμή το αρχαίο κείμενο της ενότητας που αναφέρεται στην ιστορία της Καλλιπάτειρας, οι μαθητές επιχειρούν συνεργατικά -με εργαλείο τους την ιστοεξερεύνηση και με την καθοδήγηση των Φύλλων Εργασίας και του διδάσκοντος- να πληροφορηθούν και να προβληματιστούν σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πνεύμα του ολυμπισμού, τη θέση της γυναίκας και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ προβαίνουν και σε σύγκριση παρελθόντος-παρόντος ερευνώντας την πορεία τους στον χρόνο. Εκτός από «μικροί ερευνητές» της γνώσης, οι μαθητές καλούνται να σχολιάσουν, να πάρουν θέση και να συζητήσουν για ό,τι τους έκανε ιδιαίτερη –καλή ή κακή- εντύπωση. Μαθαίνουν, λοιπόν, να κρίνουν και να διατυπώνουν τεκμηριωμένη άποψη. Επιπλέον, συμμετέχουν βιωματικά στην όλη διαδικασία, αφενός επειδή θίγουν και ζητήματα που αφορούν το σήμερα, αφετέρου επειδή κατά της διάρκεια της Β΄ Φάσης συμμετέχουν ως ενεργά υποκείμενα στην αναπαράσταση μιας δίκης. Αυτό αναμένεται να τονώσει το ενδιαφέρον τους, αλλά και να αξιοποιήσουν στην πράξη τόσο το νεοελληνικά κείμενα που συνέταξαν (ομιλίες και άρθρο) όσο και τις γνώσεις που αποκόμισαν από την Α΄ Φάση. Επιπλέον, ως κριτικά υποκείμενα καλούνται να αποφασίσουν για την τύχη του κατηγορούμενου, της Καλλιπάτειρας εν προκειμένω, και κατ’ επέκταση να προβληματιστούν και να συζητήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τα άτομα στην κρίση και στη διαμόρφωση γνώμης.

Διδακτική Ενότητα→ Β Γυμνασίου
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
↘ 9. Η Καλλιπάτειρα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Αθλητισμός-Διατροφή
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)07/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση