Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Η δίκη της Καλλιπάτειρας_tek [1,05 MB]

Η δίκη της Καλλιπάτειρας

  • Δημιουργός: Παναγιώτα-Κυριακή Μπιτζελέρη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Με αφορμή το αρχαίο κείμενο της ενότητας που αναφέρεται στην ιστορία της Καλλιπάτειρας, οι μαθητές επιχειρούν συνεργατικά - με εργαλείο τους την ιστοεξερεύνηση και με την καθοδήγηση των Φύλλων Εργασίας και του διδάσκοντος - να πληροφορηθούν και να προβληματιστούν σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πνεύμα του ολυμπισμού, τη θέση της γυναίκας και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ προβαίνουν και σε σύγκριση παρελθόντος - παρόντος ερευνώντας την πορεία τους στον χρόνο. Εκτός από «μικροί ερευνητές» της γνώσης, οι μαθητές καλούνται να σχολιάσουν, να πάρουν θέση και να συζητήσουν για ό,τι τους έκανε ιδιαίτερη – καλή ή κακή – εντύπωση. Μαθαίνουν, λοιπόν, να κρίνουν και να διατυπώνουν τεκμηριωμένη άποψη. Επιπλέον, συμμετέχουν βιωματικά στην όλη διαδικασία, αφενός επειδή θίγουν και ζητήματα που αφορούν το σήμερα και αφετέρου επειδή κατά της διάρκεια της Β΄ Φάσης συμμετέχουν ως ενεργά υποκείμενα στην αναπαράσταση μιας δίκης. Αυτό αναμένεται να τονώσει το ενδιαφέρον τους, αλλά και να αξιοποιήσουν στην πράξη τόσο το νεοελληνικά κείμενα που συνέτεξαν (ομιλίες και άρθρο) όσο και τις γνώσεις που αποκόμισαν από την Α΄ Φάση. Επιπλέον, ως κριτικά υποκείμενα καλούνται να αποφασίσουν για την τύχη του κατηγορούμενου, της Καλλιπάτειρας εν προκειμένω, και κατ’ επέκταση να προβληματιστούν και να συζητήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τα άτομα στην κρίση και στη διαμόρφωση γνώμης.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Γυμνασίου
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
↘ 9. Η Καλλιπάτειρα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Οικογένεια
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Γιορτές
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Αθλητισμός-Διατροφή
↘ Ιστορία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)10/03/2014
Χρονολογία έως20/03/2014
Σχολική μονάδα

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση