Κατεβάστε το σενάριο

Ο φτερωτός κόσμος

  • Δημιουργός: Μαρία Τσούμαρη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πολυμορφική διδακτική πρόταση, καθώς μπορεί εύκολα να μετασχηματιστεί από το διδάσκοντα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και την τάξη στην οποία θα εφαρμοστεί. Στην πρώτη φάση του επιχειρεί την νοηματική προσπέλαση του κειμένου της ενότητας 17 Α (Α.Ε.Γ., Β΄ Γυμνασίου), δίνοντας έμφαση στους ποικίλους τρόπους με τους οποίους μπορούν αν αποδοθούν οι επιρρηματικές σχέσεις στον αρχαίο ελληνικό λόγο, η διδασκαλία των οποίων προβλέπεται στο Γ μέρος της ίδιας ενότητας. Στη συνέχεια παίρνοντας αφορμή από το περιεχόμενο του αρχαίου κείμενου και συνδυάζοντάς το με αποσπάσματα από τους Όρνιθες του Αριστοφάνη επιχειρεί να εισάγει τους μαθητές στην παρατήρηση του κόσμου των πουλιών, να τους ευαισθητοποιήσει οικολογικά και να τους μυήσει στη διερεύνηση των ποικίλων συνδηλώσεών και συμβολισμών των πτερωτών μας φίλων στην αρχαιότητα και στη σύγχρονη εποχή, στο μύθο, την παράδοση, την τέχνη και την καθημερινότητά μας. Οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν στοιχεία από το φυσικό περιβάλλον του τόπου διαμονής τους και από το εικονικό περιβάλλον του διαδικτύου, να τα επεξεργαστούν συνδυαστικά και συνεργατικά (wiki) και να αναρτήσουν το τελικό προϊόν της εργασίας τους στο ιστολόγιο του μαθήματος.
Το σενάριο μπορεί να λειτουργήσει διαθεματικά εμπλέκοντας και καθηγητές άλλων ειδικοτήτων, όπως φυσικούς, μαθηματικούς, θεολόγους, μουσικούς, εικαστικούς.
Το σενάριο μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί και στην Γ΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Ορνίθων του Αριστοφάνη, αφαιρώντας την πρώτη φάση του που α-ναφέρεται στην προσπέλαση του κειμένου του εγχειριδίου της Β΄ Γυμνασίου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση για Περιβαλλοντικό ή Πολιτιστικό Πρόγραμμα.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Γυμνασίου
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
↘ 17. Το πάθημα των ερωδιών
↘ Γ Γυμνασίου
↘ Αριστοφάνη Όρνιθες
↘ Συνολική θεώρηση
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Επιρρήματα
↘ Προθέσεις
↘ Σύνταξη
↘ Επιρρηματικό σύνολο
↘ Επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Δραματική ποίηση
↘ Συγγραφέας
↘ Αριστοφάνης
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Ελληνορωμαϊκή εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Σύμβολο
↘ Μύθος
↘ Διακειμενικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Μουσική-τραγούδι
↘ Μελοποιημένη ποίηση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μτφρ.)
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Θεατρολογία
↘ Θρησκευτικά
↘ Μουσική
↘ Φυσική
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Εκπαιδευτικές εκδρομές
↘ Περιβαλλοντική Αγωγή
↘ Πολιτιστικά προγράμματα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του σεναρίου μπορεί να προσδιοριστεί από το διδάσκοντα με επιλογή δραστηριοτήτων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και την τάξη στην οποία θα εφαρμοστεί.

Χρονολογία (από)8/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές