Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [7,52 MB]

Ο φτερωτός κόσμος

  • Δημιουργός: Βασιλική Καραθόδωρου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πολυμορφική διδακτική πρόταση, με την έννοια να μπορεί εύκολα να μετασχηματιστεί από τον διδάσκοντα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και την τάξη στην οποία θα εφαρμοστεί. Στην πρώτη φάση του, επιχειρεί την νοηματική προσπέλαση του κειμένου της Ενότητας 17 Α (ΑΕΓ, Β΄ Γυμνασίου), δίνοντας έμφαση στους ποικίλους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αποδοθούν οι επιρρηματικές σχέσεις στον αρχαίο ελληνικό λόγο, η διδασκαλία των οποίων προβλέπεται στο Γ μέρος της ίδιας ενότητας. Στη συνέχεια, παίρνοντας αφορμή από το περιεχόμενο του αρχαίου κείμενου και συνδυάζοντάς το με αποσπάσματα από τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, επιχειρεί να εισαγάγει τους μαθητές στην παρατήρηση του κόσμου των πουλιών, να τους ευαισθητοποιήσει οικολογικά και να τους μυήσει στη διερεύνηση των ποικίλων συνδηλώσεων και συμβολισμών των πτερωτών μας φίλων στην αρχαιότητα και στη σύγχρονη εποχή, στον μύθο, την παράδοση, την τέχνη και την καθημερινότητά μας. Οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν στοιχεία από το φυσικό περιβάλλον του τόπου διαμονής τους και από το εικονικό περιβάλλον του διαδικτύου, να τα επεξεργαστούν συνδυαστικά και συνεργατικά (Wiki) και να αναρτήσουν το τελικό προϊόν της εργασίας τους στο ιστολόγιο του μαθήματος. Το σενάριο μπορεί να λειτουργήσει διαθεματικά εμπλέκοντας και καθηγητές άλλων ειδικοτήτων, όπως φυσικούς, μαθηματικούς, θεολόγους, μουσικούς, εικαστικούς. Το σενάριο μπορεί, επίσης, να αξιοποιηθεί και στην Γ΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο της διδασκαλίας των «Ορνίθων» του Αριστοφάνη, αφαιρώντας την πρώτη φάση του που αναφέρεται στην προσπέλαση του κειμένου του εγχειριδίου της Β΄ Γυμνασίου. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως βάση για Περιβαλλοντικό ή Πολιτιστικό Πρόγραμμα.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Γυμνασίου
→ 17. Το πάθημα των ερωδιών
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Επιρρηματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Κειμενικά είδη
↘ Δραματική ποίηση
↘ Συγγραφέας
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Ελληνορωμαϊκή εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Σχήματα λόγου
↘ Σύμβολο
↘ Μύθος
↘ Σάτιρα
↘ Αλληγορία
↘ Παρωδία
↘ Παρομοίωση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Μουσική-τραγούδι
↘ Μελοποιημένη ποίηση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μτφρ.)
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα [Γυμνάσιο]
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Θεατρολογία
↘ Θρησκευτικά
↘ Μουσική
↘ Φυσική
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Εκπαιδευτικές εκδρομές
↘ Περιβαλλοντική Αγωγή
↘ Πολιτιστικά προγράμματα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)01.04.2014
Χρονολογία έως29.04.2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση