Κατεβάστε το σενάριο

Οι μεταμορφώσεις της αφήγησης

  • Δημιουργός: Ανδρέας Γαλανός

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Στην πρώτη φάση του σεναρίου επιχειρείται η συστηματοποίηση ορισμένων βασικών συστατικών της αφήγησης μέσα από την απόπειρα των μαθητών να βάλουν σε σωστή σειρά μια λογοτεχνική αφήγηση. Κατόπιν, οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες δημιουργούν τις δικές τους αφηγήσεις: αφηγούνται τις καλοκαιρινές διακοπές των ηρωίδων ενός λογοτεχνικού κειμένου, αρχικά γραπτά και στη συνέχεια με τη μορφή ψηφιακής ιστορίας. Η παρουσίαση των διαφορετικών αυτών «κειμένων» γίνεται αφορμή για προβληματισμό γύρω από τις ποικίλες μεταμορφώσεις της αφήγησης.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)07/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών

Κείμενα

  • Μρόζεκ, Σλάβομιρ. Ο κύκνος.
  • Σαρή, Ζωρζ. [Kαι πάλι στο σχολείο…]