Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Οι μεταμορφώσεις της αφήγησης. [3,48 MB]

Οι μεταμορφώσεις της αφήγησης

  • Δημιουργός: Ανδρέας Γαλανός

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Στην πρώτη φάση του σεναρίου επιχειρήθηκε η ανάκληση γνώσεων από την Α΄ Γυμνασίου, γνώσεων σχετικών με την αφήγηση, μέσα από την απόπειρα των μαθητών να βάλουν σε σωστή σειρά μια λογοτεχνική αφήγηση. Κατόπιν, οι μαθητές διάβασαν το κείμενο της Ζωρζ Σαρή «Και πάλι στο σχολείο…» και χωρισμένοι σε ομάδες αφηγήθηκαν γραπτά τις καλοκαιρινές διακοπές των ηρωίδων του αποσπάσματος. Στη συνέχεια, κλήθηκαν να μετατρέψουν τις γραπτές τους αφηγήσεις σε ψηφιακές και να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές και τροποποιήσεις. Η διαδικασία αυτή και οι δυσκολίες που προέκυψαν αποτέλεσαν αφορμή για προβληματισμό γύρω από τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της ψηφιακής αφήγησης, καθώς και γύρω από τις διαφορές γραπτής-ψηφιακής αφήγησης.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)26/11/2013
Χρονολογία έως17/12/2013
Σχολική μονάδα

2ο Γυμνάσιο Χαλκηδόνας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών

Κείμενα

  • Μρόζεκ, Σλάβομιρ. Ο κύκνος.
  • Σαρή, Ζωρζ. [Και πάλι στο σχολείο…]