Κατεβάστε το σενάριο

Υπερκείμενο και Λογοτεχνία. Οι απρόβλεπτες διαδρομές του Μικρού Πρίγκιπα.

  • Δημιουργός: Ανδρέας Γαλανός

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Το σενάριο επιχειρεί να φέρει σε επαφή τους μαθητές με ζητήματα σχετικά με την τύχη της λογοτεχνίας στην ψηφιακή εποχή. Ειδικότερα, επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με θέματα όπως η ρευστότητα, η διαδραστικότητα και η πολυμεσικότητα, που χαρακτηρίζουν το λογοτεχνικό κείμενο στον ψηφιακό χώρο. Ο βασικός άξονας αυτής της απόπειρας είναι το υπερκείμενο και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει στον χώρο της λογοτεχνίας.

Αρχικά, οι μαθητές με αφορμή τα λήμματα της Wikipedia αναγνωρίζουν τον υπερδεσμό ως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιεί το ψηφιακό από το έντυπο κείμενο. Στη συνέχεια, περιηγούμενοι στις σελίδες του ψηφιακού Πλανήτη Πρέσπα της Σοφίας Νικολαΐδου, έρχονται σε επαφή με τις προοπτικές (και τα ενδεχόμενα προβλήματα) που δημιουργεί η υπερκειμενική λογική κατά την εφαρμογή της στον χώρο της λογοτεχνίας. Προκειμένου να συνειδητοποιήσουν βιωματικά τις αλλαγές αυτές, καλούνται οι ίδιοι οι μαθητές να μετατρέψουν σε υπερκείμενο ορισμένα αποσπάσματα από τον Μικρό Πρίγκιπα και να δημιουργήσουν εναλλακτικές διαδρομές μέσα στο κείμενο.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)08/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών

Κείμενα

  • Νικολαΐδου, Σοφία. Πλανήτης Πρέσπα. Μια μεγάλη ιστορία.
  • Σεντ-Εξιπερί, Αντουάν ντε. Ο Μικρός Πρίγκιπας.