Κατεβάστε το σενάριο

Υπερκείμενο και Λογοτεχνία. Οι απρόβλεπτες διαδρομές του Μικρού Πρίγκιπα.

  • Δημιουργός: Ανδρέας Γαλανός

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Περίληψη

Το σενάριο επιχείρησε να φέρει σε επαφή τους μαθητές με ζητήματα σχετικά με την τύχη της λογοτεχνίας στην ψηφιακή εποχή. Ειδικότερα, επιδιώχθηκε η εξοικείωση των μαθητών με θέματα όπως η ρευστότητα, η διαδραστικότητα και η πολυμεσικότητα, που χαρακτηρίζουν το λογοτεχνικό κείμενο στον ψηφιακό χώρο. Ο βασικός άξονας αυτής της απόπειρας ήταν το υπερκείμενο και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει στον χώρο της λογοτεχνίας.

Αρχικά, οι μαθητές με αφορμή τα λήμματα της Wikipedia αναγώρισαν τον υπερδεσμό ως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιεί το ψηφιακό από το έντυπο κείμενο. Στη συνέχεια, περιηγούμενοι στις σελίδες του ψηφιακού Πλανήτη Πρέσπα της Σοφίας Νικολαΐδου, ήρθαν σε επαφή με τις προοπτικές (και τα ενδεχόμενα προβλήματα) που δημιουργεί η υπερκειμενική λογική κατά την εφαρμογή της στον χώρο της λογοτεχνίας. Προκειμένου να συνειδητοποιήσουν βιωματικά τις αλλαγές αυτές, κλήθηκαν να μετατρέψουν σε υπερκείμενο ορισμένα αποσπάσματα από τον Μικρό Πρίγκιπα και να δημιουργήσουν εναλλακτικές διαδρομές μέσα στο κείμενο. Για να το πετύχουν αυτό αναζήτησαν οπτικό και ηχητικό υλικό που να σχετίζεται κατά τη γνώμη τους με το κείμενο που τους δόθηκε και δημιούργησαν υπερσυνδέσεις προς αυτό. Η διδακτική πορεία ολοκληρώθηκε με συζήτηση στην ολομέλεια, στην οποία έγινε προσπάθεια να καταγραφούν (αλλά και να αμφισβητηθούν) οι βασικές διαφορές έντυπου-ψηφιακού κειμένου και να διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές, που απαιτεί ένα ψηφιακό υπερκείμενο, στον τρόπο ανάγνωσης.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)28/11/2013
Χρονολογία έως12/12/2013
Σχολική μονάδα

2ο Γυμνάσιο Χαλκηδόνας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών

Κείμενα

  • Νικολαΐδου, Σοφία. Πλανήτης Πρέσπα. Μια μεγάλη ιστορία.
  • Σεντ-Εξιπερί, Αντουάν ντε. Ο Μικρός Πρίγκιπας.