Κατεβάστε το σενάριο

Σα βγεις στον πηγαιμό για τον Καβάφη. Διδάσκοντας Καβάφη μέσα από τις παρωδίες του.

 • Δημιουργός: Ανδρέας Γαλανός

 • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
 • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Διαθεματικό: Όχι
 • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Το σενάριο επιχειρεί να αποτελέσει μια πρώτη γνωριμία των παιδιών τόσο με τον ποιητικό κόσμο του Καβάφη όσο και με τους τρόπους της παρωδίας.

Στην πρώτη φάση οι μαθητές εισάγονται στον χώρο της παρωδίας μέσω της ζωγραφικής. Αναζητούν παρωδίες γνωστών πινάκων, διαπιστώνουν τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει και πειραματίζονται και οι ίδιοι σε αντίστοιχη κατεύθυνση. Στη Β΄ φάση περνάμε στον χώρο της λογοτεχνίας και, συγκεκριμένα, της ποίησης του Καβάφη. Η τάξη χωρίζεται σε τέσσερις ομάδες και σε κάθε ομάδα δίνονται δύο παρωδίες ενός καβαφικού ποιήματος. Στη συνέχεια, προβλέπεται μια σειρά από δραστηριότητες με σκοπό τον εντοπισμό του παρωδούμενου προτύπου και την παρατήρηση των ομοιοτήτων και των διαφορών ανάμεσά τους. Μέσα από αυτές οι μαθητές αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά της καβαφικής ποιητικής, εξοικειώνονται με θέματα και στίχους του καβαφικού σύμπαντος και αποτιμούν τη συνεχή παρώδηση των ποιημάτων του Καβάφη μέχρι σήμερα ως έναν δείκτη της απήχησής τους. Στην τελευταία φάση επιχειρούν και οι ίδιοι να συντάξουν τις δικές τους παρωδίες.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Γυμνασίου
↘ Χιούμορ & σάτιρα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Παρωδία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)04/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών

Κείμενα

 • Ανώνυμος. Καβαφικόν.
 • Αρούρης, Άχτος [=Νίκος Σαραντάκος]. Θάλασσα.
 • Γερμανός, Φρέντυ. Περιμένοντας το πετρέλαιο, Σαν βγεις στον πηγαιμό για τον Αμλέτο…
 • Καβάφης, Κ. Π. Ιθάκη, Περιμένοντας τους βαρβάρους, Η πόλις, Τείχη.
 • Καλάκης, Δ. & Μουντός, Θ. Περιμένοντας τον Θεσμόν.
 • Καρακάσης, Σταύρος. Καβάφη τάφος.
 • Κοκόλης, Ξ. Α. Στίχοι, Το χαρτάκι.
 • Παρθένης, Άγγελος. Καβάφης προς Μαλάνον.
 • Φαβάκης, Κ. Φ. [=Μ. Π. Σουλιώτης]. Ο εστιάτωρ.