Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

 • koukis_cinema_tek [825,82 KB]

Λογοτεχνία και κινηματογράφος: η γραμματική της αφήγησης

 • Δημιουργός: Νικόλαος Κούκης

 • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
 • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Διαθεματικό: Ναι
 • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Όπως αναδεικνύεται από τη φιλοσοφία που διαπνέει το συγκεκριμένο σενάριο, φιλοσοφία που με ιδιαίτερη επιμέλεια υιοθετήθηκε τόσο κατά την παραμετροποίηση όσο και κατά την εφαρμογή του στην πράξη από τον γράφοντα, ο γνώμονας σχεδιασμού του υπήρξε η τυπική εκπαίδευση. Ωστόσο, κάποια επιμέρους σημεία του σεναρίου θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε πρακτικές ημιτυπικής ή/και άτυπης εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα σε κάποιο Project ή σε κάποιο πολιτιστικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με το σχολικό. Η μαθησιακή αξία του σεναρίου ήταν μεγάλη, γιατί με τρόπο πρωτότυπο ανέδειξε τη σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου και αποτέλεσε το έναυσμα για να αντιληφθούν οι μαθητές τη δυνατότητα συγκριτικής ανάγνωσης των δύο ειδών.

Η διδακτική πορεία του σεναρίου συμβάδισε με τη γνώριμη πορεία των φάσεων διδασκαλίας που προβλέπεται από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου και χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη, πριν από την ανάγνωση, ανιχνεύθηκε η εξοικείωση των μαθητών με την έβδομη τέχνη και μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκε η σχέση της τέχνης αυτής με τη λογοτεχνία. Στη δεύτερη φάση, μέσα από αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων και τις αντίστοιχες μεταφορές τους στη μεγάλη οθόνη, έγινε λόγος για την αφήγηση και τον αφηγητή, καθώς και για τον ρόλο του χρόνου και του χώρου στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. Τέλος, στην τρίτη φάση, οι μαθητές κλήθηκαν να αξιοποιήσουν όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια του σεναρίου συνθέτοντας μια δική τους ψηφιακή αφήγηση, αξιοποιώντας τη σύγκριση που αναπόφευκτα έκαναν με αφορμή τη μελέτη ενός λογοτεχνικού αποσπάσματος και την παρακολούθηση του κινηματογραφικού αντιστοίχου του.

Το συγκεκριμένο σενάριο, μετά την παραμετροποίησή του, εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου της σχολικής χρονιάς 2012-2013 στο πλαίσιο του μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Αφηγηματολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Θεατρική Αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)07/03/2013
Χρονολογία έως09/04/2013
Σχολική μονάδα

2ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

 • Θεοτόκης, Κωνσταντίνος. Η τιμή και το χρήμα.
 • Καζαντζάκης, Νίκος. Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά.
 • Λόντον, Τζακ. Ο αδάμαστος.
 • Ντίκενς, Κάρολος. [Παραμονή Χριστουγέννων].
 • Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος. Η Φόνισσα.