Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Το twitter της Άννας Φρανκ [248,82 KB]

Το Twitter της Άννας Φρανκ

  • Δημιουργός: Αλεξάνδρα Γερακίνη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Την πρώτη διδακτική ώρα επιχειρήθηκε η γνωριμία των μαθητών με το πρόσωπο και την ιστορία της Άννας Φρανκ. Οι μαθητές, προσπαθώντας να συνθέσουν μια ανάρτηση της Άννας Φρανκ στο Τwitter, ήρθαν σε επαφή με τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς του μέσου. Στη συνέχεια, αφηγήθηκαν την ιστορία της Άννας Φρανκ με τη μορφή 10-15 συνεχόμενων Tweets, αξιοποιώντας τον προσομοιωτή Twitter. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, αφενός οι μαθητές προβληματίστηκαν σχετικά με τα βασικά στοιχεία μιας αφήγησης, εντοπίζοντας καίρια γεγονότα της πλοκής και βασικά πρόσωπα, και αφετέρου αναδείχθηκαν οι αφηγηματικές τεχνικές που επιβάλλουν οι συμβάσεις του συγκεκριμένου μέσου, παρά το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκε το πραγματικό Twitter. Τέλος, επιχειρήθηκε και μια συζήτηση σχετικά με τη φύση του Τwitter ως μέσου και των συμβάσεων που επιβάλλει.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Πεζογράφημα-αφήγημα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)10/11/2014
Χρονολογία έως12/12/2014
Σχολική μονάδα

3ο Γυμνάσιο Καβάλας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές

Κείμενα

  • Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ