Κατεβάστε το σενάριο

Το Twitter της Άννας Φρανκ

  • Δημιουργός: Ανδρέας Γαλανός

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Στο πρώτο διδακτικό δίωρο επιχειρείται η γνωριμία των μαθητών με το πρόσωπο και την ιστορία της Άννας Φρανκ. Στη συνέχεια, οι μαθητές, επιχειρώντας να συνθέσουν μια ανάρτηση της Άννας Φρανκ στο Τwitter, έρχονται σε επαφή με τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς του μέσου. Η διδακτική πορεία συνεχίζει με την επαν-αφήγηση της ιστορίας της Άννας Φρανκ από τους μαθητές με τη μορφή 20 συνεχόμενων Tweets που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες, αλλά και υπόκεινται σε όλους τους περιορισμούς που το συγκεκριμένο κειμενικό είδος επιβάλλει. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, από τη μια οι μαθητές προβληματίζονται σχετικά με τα βασικά στοιχεία μιας αφήγησης, εντοπίζοντας κομβικά γεγονότα της πλοκής και βασικά πρόσωπα, και από την άλλη αναδεικνύονται οι αφηγηματικές τεχνικές που προ(σ)καλούν οι συμβάσεις του συγκεκριμένου μέσου. Προβλέπεται, επίσης, η πυροδότηση ενός κριτικού προβληματισμού σχετικά με τη (δημόσια) φύση του Τwitter ως μέσου και των συμβάσεων που επιβάλλει. Στο τέλος, προτείνεται να διατεθεί μια ώρα στην οποία οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τη μορφή της ακραία συμπυκνωμένης αφήγησης σε μόλις 140 χαρακτήρες.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Πεζογράφημα-αφήγημα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)07/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

  • Φρανκ, Άννα. [Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ].
  • Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ: Επιστολές από τη 14η Ιουνίου 1942 έως την 1η Αυγούστου 1944.
  • #Tweet_Stories. Λογοτεχνία σε 140 χαρακτήρες. 371 μικροδιηγήματα.