Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [2,31 MB]

Όταν η ποίηση γίνεται τραγούδι

  • Δημιουργός: Νικόλαος Κούκης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου της σχολικής χρονιάς 2014-2015 στο πλαίσιο του μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου. Επειδή σαφής στόχος του συνταγμένου σεναρίου ήταν να αναδείξει τις διαφορές της έντυπης και της μελοποιημένης εκδοχής ενός ποιήματος και να οδηγήσει τους μαθητές στο να διαπιστώσουν ότι η μελοποίηση αποτελεί ερμηνεία του κειμένου, καταβλήθηκε προσπάθεια να μην υπάρξει καμιά σημαντική παρέκκλιση της εφαρμογής σε σχέση με τον σχεδιασμό. Κατά την εφαρμογή του σεναρίου, εξαιτίας του ωρολογίου προγράμματος, δεν τηρήθηκε η κατανομή σε δίωρα αλλά πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συναντήσεις της μιας διδακτικής ώρας η καθεμιά.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Ποίηση-ποίημα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ανάγνωση
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Ακρόαση
↘ Μελοποιημένη ποίηση
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)12/01/2015
Χρονολογία έως27/01/2015
Σχολική μονάδα

3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

Καρυωτάκης, Κ.Γ. Σε παλαιό συμφοιτητή.
Ρίτσος, Γιάννης. Επιτάφιος.
Σεφέρης, Γιώργος. Άρνηση.