Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [2,52 MB]

Ο ρεαλισμός στη μεταπολεμική πεζογραφία

  • Δημιουργός: Νικόλαος Κούκης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου της σχολικής χρονιάς 2013-2014 στο πλαίσιο του μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (ΚΝΛ) της Γ΄ Λυκείου. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, καθώς πρόκειται για εισαγωγικό σενάριο με θέμα τον ρεαλισμό, γνωστικό αντικείμενο τόσο της Γ΄, όσο και της Β΄ Λυκείου. Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα θεωρητικά κείμενα και δύο πεζά λογοτεχνικά έργα, ένα από το σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου και ένα από το αντίστοιχο εγχειρίδιο της Γ΄.

Μέσω του σεναρίου επιδιώχθηκε οι μαθητές να αποκτήσουν τη δεξιότητα να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά του ρεαλισμού σε πεζά λογοτεχνικά κείμενα. Επειδή οι μαθητές είχαν διδαχθεί τον ρεαλισμό και τον νατουραλισμό κατά τη διδασκαλία των ηθογραφικών μυθιστορημάτων και διηγημάτων στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της προηγούμενης τάξης, η προγενέστερη αυτή γνώση χρησιμοποιήθηκε ως αφετηρία στην πορεία εφαρμογής του σεναρίου.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Ρεύματα-σχολές
↘ Ρεαλισμός
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Μεταπολεμική πεζογραφία/ποίηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)10/10/2013
Χρονολογία έως29/10/2013
Σχολική μονάδα

2ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

Κοτζιάς, Αλέξανδρος. Πολιορκία.
Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος. Πατέρα στο σπίτι.