Κατεβάστε το σενάριο

Ο ρεαλισμός στη μεταπολεμική πεζογραφία

  • Δημιουργός: Νικόλαος Κούκης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Ο βασικός στόχος του συγκεκριμένου σεναρίου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου τη δεξιότητα να εντοπίζουν σε ένα πεζό λογοτεχνικό κείμενο τα χαρακτηριστικά του ρεαλισμού. Το παρόν αποτελεί εισαγωγικό σενάριο, δηλαδή έχει σχεδιαστεί, για να εφαρμοστεί κατά τις πρώτες συναντήσεις της σχολικής χρονιάς με τους μαθητές. Σημείο αναφοράς για την εφαρμογή του σεναρίου αποτελούν, αφενός κάποια θεωρητικά κείμενα και αφετέρου ένα πεζό κείμενο από το σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου. Το γεγονός ότι οι μαθητές στην προηγούμενη τάξη (Β΄ Λυκείου) έχουν διδαχθεί τον ρεαλισμό/νατουραλισμό στα ηθογραφικά μυθιστορήματα και διηγήματα που δημοσιεύτηκαν στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα αποτελεί καίριο σημείο για την έναρξη και την εξέλιξη του σεναρίου.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Λυκείου
↘ Μεταπολεμική και σύγχρονη πεζογραφία
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Πεζογράφημα-αφήγημα
↘ Ρεύματα-σχολές
↘ Ρεαλισμός
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Μεταπολεμική πεζογραφία/ποίηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)08/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

  • Κοτζιάς, Αλέξανδρος. Πολιορκία.
  • Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος. Πατέρα στο σπίτι.