Κατεβάστε το σενάριο

Προτείνοντας διαδικτυακά έναν λογοτέχνη με σημείο αναφοράς τα σχολικά εγχειρίδια

  • Δημιουργός: Νικόλαος Κούκης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Στο συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου αρχικά εμπλέκονται στη διαδικασία επιλογής ενός λογοτέχνη που γνώρισαν κατά τη διάρκεια της μαθητικής τους πορείας και στη συνέχεια στη διαδικασία διαμόρφωσης μίας ολοκληρωμένης παρουσίασής του στο διαδίκτυο. Για την επίτευξη του στόχου οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, αναλαμβάνοντας διακριτούς ρόλους και εργασίες και συναποφασίζουν τόσο για τα στάδια της πορείας που ακολουθούν όσο και για το περιεχόμενο της σελίδας/παρουσίασης που αναρτούν στο διαδίκτυο.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)07/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση