Κατεβάστε το σενάριο

Στον κόσμο του θεάτρου

  • Δημιουργός: Αικατερίνη Μιχαλάκου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Δ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Oι δραστηριότητες που περιγράφονται εδώ επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των ΤΠΕ, ώστε να φέρουν κοντά τα παιδιά με το θέατρο. Πιο συγκεκριμένα, οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως μέσα παρουσίασης αποσπασμάτων από παιδικό θέατρο, ως μέσα πληροφόρησης για το θέατρο και ως μέσα δημιουργίας παρουσιάσεων σχετικών με το θέατρο από τα παιδιά.

Διδακτική Ενότητα→ Δ Δημοτικού
↘ Ενότητα 9: Η παράσταση αρχίζει...
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Ετυμολογία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Θεατρικές σειρές
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Θεατρικές σειρές
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Θεατρική Αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)18/02/2012
Χρονολογία έως27/02/2012
Σχολική μονάδα

8ο Δ.Σ. Πατρών

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση