Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [2,68 MB]

Μίλα τη γλώσσα μου, δάσκαλε: Γλώσσα και Εκπαίδευση (τέλη 19ου-πρώτες δεκαετίες 20ού αι.)

  • Δημιουργός: Νικόλαος Κούκης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου της σχολικής χρονιάς 2014-2015 στο πλαίσιο του μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου.

Επειδή σαφής στόχος του συνταγμένου σεναρίου ήταν η οργάνωση ενός δικτύου παλαιότερων κειμένων που αναπαριστούν τη σχολική ζωή από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, ώστε οι νεαροί αναγνώστες να προσεγγίσουν κείμενα παλαιότερων εποχών προκειμένου να διευρύνουν την αναγνωστική εμπειρία τους και να ενισχύσουν το πολιτισμικό τους κεφάλαιο, επιχειρώντας ως μικροί ιστορικοί ερευνητές να ανασυστήσουν το ιστορικό περικείμενο αναφοράς και αξιοποιώντας μαθησιακούς πόρους και εργαλεία, καταβλήθηκε προσπάθεια να μην υπάρξουν σημαντικές παρεκκλίσεις της εφαρμογής σε σχέση με τον σχεδιασμό.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Σχολική ζωή
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)13/01/2015
Χρονολογία έως17/02/2015
Σχολική μονάδα

3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

Καζαντζάκης, Νίκος. [Η Νέα Παιδαγωγική].
Λασκαράτος, Ανδρέας. [Ο κακός μαθητής].
Κονδυλάκης, Ιωάννης. Ο Πατούχας.