Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Τεκμήρια

Δυνατή πόλη,δυνατοί πολίτες

  • Δημιουργός: Βασιλική Μαντζώρου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Ο «Επιτάφιος» του Περικλή έχει σταθερή και μόνιμη επίδραση στην ελληνική πραγματικότητα της οποίας λειτουργεί και ως παραμορφωτικός(;) καθρέφτης. Επιχειρείται να γίνουν κατανοητοί οι τρόποι πρόσληψης κι εκμετάλλευσης του κειμένου σήμερα, οι καινοτομίες του ρήτορα καθώς και η επίδραση της πόλης στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των πολιτών

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Γ Λυκείου
↘ Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος - Γενικής Παιδείας
↘ Κεφάλαιο 34
↘ Κεφάλαιο 35
↘ Κεφάλαιο 36
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
→ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
→ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Ιστορικά
→ Ρητορικά
→ Συγγραφέας
↘ Θουκυδίδης
↘ Λυσίας
↘ Δημοσθένης
↘ Πλάτων
→ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Διακειμενικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Χώρος→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)01/11/2012
Χρονολογία έως30/11/2012
Σχολική μονάδα

4ο ΓΕΛ Βόλου