Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • spanou_epirrimatikoi_prosdiorismoi_tek [1,24 MB]

Εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί

  • Δημιουργός: Μαρία Σπανού

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Στόχος του σεναρίου είναι με τρόπο επαγωγικό οι μαθητές να αντιληφθούν τη μορφή, τη σημασία και την επιρρηματική λειτουργία των εμπρόθετων προσδιορισμών σε αφηγηματικό κείμενο και σε σώματα κειμένων. Σταδιακά προσεγγίζονται τα θέματα: α) Οι προθέσεις και η τοπική σημασία τους β) Η σύνταξη των προθέσεων γ) Οι ποικίλες επιρρηματικές σχέσεις των εμπρόθετων προσδιορισμών και δ) Οι προθέσεις της αρχαίας ελληνικής στο λεξιλόγιο της νέας ελληνικής - Η επιβίωση των προθέσεων σε λόγιες εκφράσεις.
Σε κάθε στάδιο ακολουθούν δραστηριότητες για την εμπέδωση ή την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος που εξετάζεται. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα που συνιστούν τα σώματα κειμένων και τα ηλεκτρονικά λεξικά, τα οποία προσφέρονται για την επαγωγική διερεύνηση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται:
α) το ηλεκτρονικό Λεξικό της κοινής νεοελληνικής γλώσσας (Τριανταφυλλίδη).
β) Τα Σώματα κειμένων (δημοσιογραφικού και εκπαιδευτικού λόγου), που υπάρχουν στο περιβάλλον της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Γυμνασίου
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
↘ 17. Το πάθημα των ερωδιών
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Επιρρήματα
↘ Προθέσεις
↘ Σύνταξη
↘ Άκλιτα μέρη του λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Ετυμολογία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2015/05/04
Χρονολογία έως/05/12
Σχολική μονάδα

Μουσικό Σχολείο Πειραιά

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών