Κατεβάστε το σενάριο

Εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί

  • Δημιουργός: Αθηνά Ράλλη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Στόχος του σεναρίου είναι να αντιληφθούν οι μαθητές με τρόπο επαγωγικό τη μορφή και την επιρρηματική λειτουργία των εμπρόθετων προσδιορισμών σε αφηγηματικό κείμενο. Σταδιακά προσεγγίζονται τα θέματα: α) Οι προθέσεις και η τοπική σημασία τους, β) Η σύνταξη των προθέσεων, γ) Οι ποικίλες επιρρηματικές σχέσεις των εμπρόθετων προσδιορισμών. Σε κάθε στάδιο ακολουθούν δραστηριότητες για την εμπέδωση ή την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος που εξετάζεται. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα που συνιστούν τα σώματα κειμένων και τα ηλεκτρονικά λεξικά, τα οποία προσφέρονται για την επαγωγική διερεύνηση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Γυμνασίου
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
↘ 17. Το πάθημα των ερωδιών
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Επιρρήματα
↘ Προθέσεις
↘ Σύνταξη
↘ Άκλιτα μέρη του λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Ετυμολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Γραπτό
↘ Ανάγνωση
↘ Συζήτηση
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)Δεκέμβριος 2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών