Κατεβάστε το σενάριο

Η Τέχνη στον πόλεμο

  • Δημιουργός: Παναγιώτα Σεφερλή

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Αξιοποιήσαμε τους τρεις άξονες-στόχους του προτεινόμενου σεναρίου προσαρμόζοντας αυτούς στο πλαίσιο που έθετε το κοινωνικό συμβάν της σχολικής γιορτής για την 25η Μαρτίου και ειδικότερα η προετοιμασία της. Όσον αφορά στον πρώτο άξονα, την προσέγγιση, δηλαδή, της τέχνης από μια διαφορετική σκοπιά και τη διερεύνηση του ρόλου της σε περιόδους μεγάλων ανθρωπιστικών κρίσεων, όπως είναι ο πόλεμος, εκτός από το παράδειγμα της πρότασης που αναφερόταν στον πόλεμο στη Βοσνία και στην καλλιτεχνική παραγωγή κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγιεβο, διερευνήσαμε συστηματικά την καλλιτεχνική παραγωγή, την ενταγμένη στο κίνημα του ρομαντισμού (κυρίως του γαλλικού) το 19ο αιώνα. Ως προς τον δεύτερο άξονα, τη διδασκαλία/προσέγγιση κειμενικών ειδών, έντυπων και ψηφιακών και καλλιτεχνικών έργων, κρατήσαμε το ελληνικό rock τραγούδι για το πολιορκημένο Σαράγιεβο και το απόσπασμα από το βιβλίο του Χατζιδάκι, αλλά αξιοποιήσαμε και μια ποικιλία κειμένων (παρουσιάσεις, κριτικές και έργα τέχνης) αναφορικά με το κίνημα του ρομαντισμού και τη σχέση του με την ελληνική επανάσταση. Τέλος, ως προς τον τρίτο άξονα, την παραγωγή λόγου από τους μαθητές, εντάξαμε στην εφαρμογή, εκτός από τα προτεινόμενα στο αρχικό σενάριο (προφορικό λόγο και γραπτό κείμενο κριτικής), τη δημιουργία παρουσίασης και συνοδευτικού κειμένου, προσαρμοσμένων στην περίσταση της σχολικής γιορτής.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Β Λυκείου
↘ Παρουσίαση-κριτική
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Γιορτές
↘ Σχολική ζωή
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Δοκίμιο
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Δοκίμιο
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Ιστορία της Τέχνης
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Σχολικές γιορτές
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)07/03/2014
Χρονολογία έως28/03/2014
Σχολική μονάδα

2ο ΓΕΛ Χολαργού

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση