Κατεβάστε το σενάριο

Η Τέχνη στον πόλεμο

  • Δημιουργός: Πανταζής Μητελούδης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση στοχεύει: α) Στην προσέγγιση της τέχνης από μια «διαφορετική σκοπιά» διερευνώντας τη σημασία και τη λειτουργία της τέχνης σε περιόδους μεγάλων ανθρωπιστικών κρίσεων, όπως είναι ο πόλεμος. Ως παράδειγμα παίρνουμε τον πόλεμο στη Βοσνία και την καλλιτεχνική παραγωγή κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγιεβο (1992-1995). β) Στη διδασκαλία/προσέγγιση κειμένων και ειδών λόγου και καλλιτεχνικών έργων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές και ποικίλα τεχνολογικά μέσα. Για τον σκοπό αυτό επιλέχτηκαν ένα βίντεο–ντοκιμαντέρ για τη διοργάνωση έκθεσης έργων τέχνης και θεατρικής παράστασης στο πολιορκημένο Σαράγιεβο, ένα ελληνικό rock τραγούδι για το πολιορκημένο Σαράγιεβο και κάποια κείμενα. γ) Ιδιαίτερα στην παραγωγή λόγου από τους μαθητές, και πιο συγκεκριμένα στην παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού προσωπικού αλλά και «δοκιμιακού» λόγου και στην παραγωγή πολυτροπικών κειμένων.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Β Λυκείου
↘ Παρουσίαση-κριτική
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Δοκίμιο
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Δοκίμιο
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Μουσική-τραγούδι
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)08/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές