Κατεβάστε το σενάριο

Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό

  • Δημιουργός: Παναγιώτα Σεφερλή

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Πρόκειται για την παραγωγή συνεργατικού γραπτού λόγου εκ μέρους των μαθητών πάνω στο θέμα του ρατσισμού. Η κάθε ομάδα, έχοντας στη διάθεσή της ένα κείμενο αφετηρίας το οποίο θίγει μια όψη του ρατσισμού, φανερή ή λανθάνουσα, δημιουργεί το δικό της κείμενο, υιοθετώντας συγκεκριμένο ρόλο και οπτική γωνία υπό την οποία ερμηνεύει το φαινόμενο. Tα ζητούμενα κείμενα καλύπτουν ένα, σχετικά ευρύ, ρεπερτόριο κειμενικών ειδών: επιστολή, ημερολόγιο, προσωπική αφήγηση, άρθρο και ομιλία. Ο σκοπός είναι, όχι μόνο να ασκηθούν οι μαθητές στα συγκεκριμένα είδη, αλλά, υιοθετώντας συγκεκριμένο ρόλο, να αναπτύξουν ως έναν βαθμό την ενσυναίσθησή τους απέναντι στον άλλο, τον ξένο, το διαφορετικό.

Η συνεργασία σε επίπεδο ομάδας και ολομέλειας καθώς και τα παραγόμενα προϊόντα έδειξαν ότι οι μαθητές μπόρεσαν να μετακινηθούν και να διαπραγματευτούν ζητήματα σχετικά όχι μόνο με τον ρατσισμό, αλλά και με τις διαδικασίες της γραφής και πρόσληψης των κειμένων. Η ανάρτησή τους στο wiki της τάξης, με τη μορφή αφιερώματος, προσέδωσε έναν χαρακτήρα αυθεντικότητας στην όλη μαθησιακή διαδικασία.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Β Λυκείου
↘ Βιογραφικά είδη
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)26/03/2013
Χρονολογία έως15/04/2013
Σχολική μονάδα

2ο ΓΕΛ Χολαργού

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση