Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [6,85 MB]

Ενεργοί μαθητές

  • Δημιουργός: Γεωργία Αντωνογιάννη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Σκοπός του σεναρίου ήταν, αρχικά, να συζητήσουν και να προβληματιστούν οι μαθητές σε σχέση με τον εθελοντισμό και την ανάγκη που υπάρχει στις μέρες μας να προβληθούν και να ενισχυθούν πολλές εθελοντικές δράσεις. Σε δεύτερη φάση, στόχος του σεναρίου ήταν να εμπνεύσει και στη συνέχεια εμπλέξει τους μαθητές σε αντίστοιχες δράσεις και κατ’ επέκταση να τους καταστήσει ενεργούς πολίτες (ερέθισμα→ προβληματισμός→ (αυτό)οργάνωση→ δράση→ αποτελέσματα). Παράλληλα, ακολουθώντας και την αντίστοιχη ύλη του βιβλίου της γλώσσας, οι μαθητές ασχολήθηκαν με τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις (αιτιολογικές και αποτελεσματικές) δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά.
Οι μαθητές, κατά την 1η φάση του σεναρίου, δημιούργησαν ένα κοινό ιστολόγιο στο blogger με θέμα τον εθελοντισμό, το οποίο εμπλούτισαν με πηγές που αναφέρονταν στη δράση εθελοντικών ομάδων και παρουσίασαν με λίγα λόγια την εθελοντική τους δράση ή μέρος της. Στη συνέχεια, κατά τη 2η φάση, οι ομάδες, αξιοποιώντας τις πηγές που εντόπισαν, αποδήμησαν τα κείμενα που είχαν εντοπίσει και συνέθεσαν δικές τους δευτερεύουσες προτάσεις που δήλωναν το αίτιο και το αποτέλεσμα. Τέλος, προέβησαν στην παραγωγή δικού τους γραπτού λόγου με θέμα τον «εθελοντισμό».

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Γ Γυμνασίου
↘ Ειρήνη-Πόλεμος
↘ Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών
↘ Τέχνη, μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ρήματα
↘ Σύνδεσμοι
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Γραφή
↘ Σημεία στίξης
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Ιστολόγια
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)02/03/2015
Χρονολογία έως02/04/2015
Σχολική μονάδα

2ο Γυμνάσιο Χαλάστρας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση