Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αρχείο 1 [402,09 KB]

Χριστός Ανέστη

  • Δημιουργός: Αυγουστίνος Ανδρικόπουλος

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Δ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το παρόν σενάριο επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ στην ενότητα «Χριστός Ανέστη» (σχολικό βιβλίο «Γλώσσα Δ΄ δημοτικού», τεύχος γ΄) στοχεύοντας να αναδείξει το γεγονός του Πάθους και της Ανάστασης του Χριστού που είναι το ελπιδοφόρο γεγονός της Βίβλου και το μέγιστο γνωστό θαύμα του σύμπαντος. Ήταν κάτι που το είχε υποσχεθεί ο Θεός μέσω των προφητών, πραγματοποιήθηκε από τον Χριστό και καταγράφηκε στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αυτό ήταν και εξακολουθεί να είναι και σήμερα το σημαντικότερο γεγονός και το βασικότερο στοιχείο της λύτρωσης του ανθρώπου.
Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία. Είναι αυτό που διαφοροποιεί τον Χριστιανισμό από οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Οι άλλες θρησκείες έχουν αρχηγούς θνητούς, ενώ κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Αναστημένος Χριστός. «Ανάσταση του Χριστού» σημαίνει θέωση και ανάσταση της ανθρώπινης φύσης και ελπίδα της θέωσης και ανάσταση της δικής μας υπόστασης.
Η γιορτή του Πάσχα γενικότερα αποτελεί αφορμή και ευκαιρία να γνωρίσουν οι μαθητές μας τον τρόπο με τον οποίο ο ελληνισμός περισσότερο από άλλους λαούς γιορτάζει διαχρονικά τη μεγάλη αυτή θρησκευτική του γιορτή, πώς την ενέταξε στις παραδόσεις του και στα έθιμά του και με ποιο τρόπο βιώνει τη σημασία της και το ελπιδοφόρο μήνυμά της.
Περιλαμβάνονται δραστηριότητες με τη χρήση του παγκόσμιου ιστού, λογισμικού παρουσίασης, προγράμματος οπτικοποίησης και προσομοίωσης, δημιουργίας αλληλεπιδραστικών τεστ, εννοιολογικής χαρτογράφησης κι ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, επεξεργαστή κειμένου και αξιοποίηση και οργάνωση πληροφοριών σε ψηφιακό πολυτροπικό έντυπο. Η διδασκαλία εξελίσσεται στην τάξη και στο εργαστήριο των Η/Υ και προϋποθέτει ομαδοσυνεργατική εργασία.
Τα παιδιά παράγουν λόγο, κατανοούν κείμενα, υιοθετούν αξίες και διαμορφώνουν στάσεις σε σχέση με το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού και τη σημασία του στη ζωή του κάθε ανθρώπου, εξοικειώνονται στην πληκτρολόγηση κειμένου, στην πλοήγηση στο διαδίκτυο, εργάζονται στο περιβάλλον ζωγραφικής, συντάσσουν πολυτροπικό ψηφιακό κείμενο και περιηγούνται σε τρισδιάστατο ψηφιακό χάρτη.

Διδακτική Ενότητα→ Δ Δημοτικού
↘ Ενότητα 15: Χριστός Ανέστη!
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Θρησκείες
↘ Γιορτές
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Οδηγίες
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Γεωλογία-Γεωγραφία
↘ Θρησκευτικά
↘ Μουσική
↘ Πληροφορική
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)12/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση