Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Χριστός Ανέστη [31,75 MB]

Χριστός Ανέστη

  • Δημιουργός: Νίκος Αμανατίδης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Δ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Κεντρικός θεματικός άξονας του σεναρίου είναι ο εαυτός μας, όσο εγωιστικό μπορεί να ακούγεται κάτι τέτοιο. Βασική επιδίωξή του είναι η απόκτηση αυτογνωσίας και η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης των μαθητών. Εσκεμμένα δε χρησιμοποιώ τον όρο «ενίσχυση της αυτοεκτίμησης», όπως πιο συχνά απαντάται, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που τοποθετούμε τον εαυτό μας πιο ψηλά από εκεί που πραγματικά θα έπρεπε να είναι. Οι μαθητές γνωρίζουν τον εαυτό τους, μπορούν να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους, μαθαίνουν να σέβονται τους άλλους και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και, τέλος, αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας και επίλυσης συγκρούσεων και κάνουν ευκολότερα φίλους. Το παρόν σενάριο επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ στην ενότητα «Χριστός Ανέστη» (Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, τεύχος γ΄) στοχεύοντας να αναδείξει το γεγονός του πάθους και της ανάστασης του Χριστού που είναι το ελπιδοφόρο γεγονός της Βίβλου και το μέγιστο γνωστό θαύμα του σύμπαντος. Ήταν κάτι που το είχε υποσχεθεί ο Θεός μέσω των προφητών, πραγματοποιήθηκε από τον Χριστό και καταγράφηκε στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αυτό ήταν και εξακολουθεί να είναι και σήμερα το σημαντικότερο γεγονός και το βασικότερο στοιχείο της λύτρωσης του ανθρώπου.
Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία. Είναι αυτό που διαφοροποιεί τον Χριστιανισμό από οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Οι άλλες θρησκείες έχουν αρχηγούς θνητούς, ενώ κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Αναστημένος Χριστός. «Ανάσταση του Χριστού» σημαίνει θέωση και ανάσταση της ανθρώπινης φύσης και ελπίδα της θέωσης και ανάσταση της δικής μας υπόστασης.
Η γιορτή του Πάσχα γενικότερα αποτελεί αφορμή και ευκαιρία να γνωρίσουν οι μαθητές μας τον τρόπο με τον οποίο ο ελληνισμός περισσότερο από άλλους λαούς γιορτάζει διαχρονικά τη μεγάλη αυτή θρησκευτική του γιορτή, πώς την ενέταξε στις παραδόσεις του και στα έθιμά του και με ποιον τρόπο βιώνει τη σημασία της και το ελπιδοφόρο μήνυμά της.
Περιλαμβάνονται δραστηριότητες με τη χρήση του παγκόσμιου ιστού, λογισμικού παρουσίασης, προγράμματος οπτικοποίησης και προσομοίωσης, δημιουργίας αλληλεπιδραστικών τεστ, εννοιολογικής χαρτογράφησης και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, επεξεργαστή κειμένου και με την αξιοποίηση και οργάνωση πληροφοριών σε ψηφιακό πολυτροπικό έντυπο. Η διδασκαλία εξελίσσεται στην τάξη και στο εργαστηρίου των Η/Υ και προϋποθέτει ομαδοσυνεργατική εργασία.
Τα παιδιά παράγουν λόγο, κατανοούν κείμενα, υιοθετούν αξίες και διαμορφώνουν στάσεις σε σχέση με το γεγονός της ανάστασης του Χριστού και τη σημασία του στη ζωή του κάθε ανθρώπου, εξοικειώνονται στην πληκτρολόγηση κειμένου, στην πλοήγηση στο διαδίκτυο, εργάζονται στο περιβάλλον ζωγραφικής, συντάσσουν πολυτροπικό ψηφιακό κείμενο και περιηγούνται σε τρισδιάστατο ψηφιακό χάρτη.

Διδακτική Ενότητα→ Δ Δημοτικού
↘ Ενότητα 15: Χριστός Ανέστη!
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Θρησκείες
↘ Γιορτές
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Γεωλογία-Γεωγραφία
↘ Μουσική
↘ Πληροφορική
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)15/04/2013
Χρονολογία έως22/04/2013
Σχολική μονάδα

1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ΑΠΘ

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση