Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [2,65 MB]

Περί εἰρήνης σκέψαι

  • Δημιουργός: Ειρήνη Βογιατζή

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Τα αγαθά της ειρηνικής περιόδου αποτελούν το αντικείμενο ενασχόλησης του Ισοκράτη στο συγκεκριμένο απόσπασμα του «Περί ειρήνης» λόγου του. Ένα διαχρονικό θέμα καθώς η ειρήνη αποτελεί ζητούμενο σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Ίσως οι μαθητές μας να μην έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη, πληροφορούνται μεν τις διάφορες συρράξεις, συχνά όμως δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τις καταστροφές υλικές και ψυχικές, που επιφέρει ο πόλεμος. Στο υπό διαπραγμάτευση σενάριο θα ερευνήσουν τα κέρδη της ειρήνης, όπως αυτά παρουσιάζονται στην τέχνη (γραπτές πηγές, γλυπτική, κεραμική), θα αναλογιστούν την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός σύγχρονου κινήματος ειρήνης, Τελικός στόχος είναι να αναρωτηθούν κατά πόσο κινδυνεύει η παγκόσμια ειρήνη σήμερα και για ποιους λόγους.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (διδαγμένο)
↘ Ρητορικά Κείμενα - Εισαγωγή
↘ Ισοκράτης, Περί ειρήνης – §17
↘ Ισοκράτης, Περί ειρήνης – §18
↘ Ισοκράτης, Περί ειρήνης – §19
↘ Ισοκράτης, Περί ειρήνης – §20
↘ Ισοκράτης, Περί ειρήνης – §21
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστορικά
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Ρητορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Ξενοφών
↘ Δημοσθένης
↘ Ισοκράτης
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Διακειμενικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2014/12/18
Χρονολογία έως2015/01/19
Σχολική μονάδα

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης-Ρέθυμνο

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων