Κατεβάστε το σενάριο

Περί ειρήνης σκέψαι

  • Δημιουργός: Αλέξανδρος Καραφωτιάς

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Τα αγαθά της ειρηνικής περιόδου αποτελούν το αντικείμενο ενασχόλησης του Ισοκράτη στο συγκεκριμένο απόσπασμα του «Περί ειρήνης» λόγου του. Ένα διαχρονικό θέμα, καθώς η ειρήνη αποτελεί ζητούμενο σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Ίσως οι μαθητές μας να μην έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη, πληροφορούνται μεν τις διάφορες συρράξεις, συχνά όμως δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τις καταστροφές, υλικές και ψυχικές, που επιφέρει ο πόλεμος. Στο υπό διαπραγμάτευση σενάριο θα ερευνήσουν τα κέρδη της ειρήνης, όπως αυτά παρουσιάζονται στην τέχνη (γραπτές πηγές, γλυπτική, κεραμική), θα αναλογιστούν την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός σύγχρονου κινήματος ειρήνης. Τελικός στόχος είναι να αναρωτηθούν κατά πόσο κινδυνεύει η παγκόσμια ειρήνη σήμερα και για ποιους λόγους. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ιστοσελίδας τμήματος προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών που θα εξειδικεύεται στην αειφόρο ανάπτυξη μιας χώρας σε περίοδο ειρήνης.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (διδαγμένο)
↘ Ισοκράτης, Περί ειρήνης – §17
↘ Ισοκράτης, Περί ειρήνης – §18
↘ Ισοκράτης, Περί ειρήνης – §19
↘ Ισοκράτης, Περί ειρήνης – §20
↘ Ισοκράτης, Περί ειρήνης – §21
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ρήματα
↘ Ποικιλία
↘ Σύνταξη
↘ Επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Ιστολόγια
↘ Ιστορικά
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Ρητορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Ξενοφών
↘ Δημοσθένης
↘ Ισοκράτης
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Σχήματα λόγου
↘ Διακειμενικότητα
↘ Ιστορική αφήγηση
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)Ιούνιος 2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση