Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

 • Αρχείο 1 [347,16 KB]

Αχ έρωτα! Μελέτη για την επίδραση του έρωτα στους ήρωες κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

 • Δημιουργός: Νικόλαος Κούκης

 • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
 • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Διαθεματικό: Όχι
 • Εφαρμοσμένο σενάριο

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου της σχολικής χρονιάς 2012-2013. Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της εφαρμογής του επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε η διδασκαλία του μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε συνεχόμενο δίωρο στο συγκεκριμένο τμήμα της Α΄ Λυκείου. Επίσης, μπήκε από την αρχή περιορισμός στο ωρολόγιο πρόγραμμα τα δίωρα αυτά να γίνονται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, ώστε να μην υπάρχει άγχος για τη δυνατότητα χρήσης υπολογιστών, όταν το σενάριο το απαιτεί. Για τον λόγο αυτό η περιγραφή που ακολουθεί είναι κατανεμημένη σε δίωρα.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ημέρα διεξαγωγής του μαθήματος (Παρασκευή) είχε ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα. Χάθηκαν τα μαθήματα της 26ης Οκτωβρίου 2012 και της 16ης Νοεμβρίου 2012, λόγω των αντίστοιχων σχολικών εορτών. Αυτό αποσυντόνισε τους μαθητές και αύξησε το άγχος για την ολοκλήρωση του σεναρίου. Η μόνη λύση που βρέθηκε για την ολοκλήρωση της εφαρμογής σε εύλογο χρονικό διάστημα ήταν ο δανεισμός ωρών από άλλα μαθήματα.

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου, οι μαθητές δουλεύοντας σε ομάδες εκπόνησαν εργασίες που περιελάμβαναν την κατανόηση του περιεχομένου των προς εξέταση κειμένων και των τεχνικών με τις οποίες τα λογοτεχνικά κείμενα προβάλλουν τα θέματα που πραγματεύονται. Στη συνέχεια, παρουσίασαν τις εργασίες τους στην ολομέλεια και έγινε αξιολόγηση και σχολιασμός τους από τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές τους.

Διδακτική Ενότητα→ Α Λυκείου
↘ Τα φύλα στη λογοτεχνία
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Αφηγηματολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)19/10/2012
Χρονολογία έως30/11/2012
Σχολική μονάδα

2ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ

Κείμενα

 • Βουτυράς, Δημοσθένης. Και κανένα καλό.
 • Ζωγράφου, Ευγενία. Με χιμαίρας.
 • Θεοτόκης, Κωνσταντίνος. Πίστομα.
 • Λεβέντης, Αχιλλεύς. Η Τασσώ.
 • Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος. Θέρος - Έρος.
 • Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος. Έρωτας στα χιόνια.
 • Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος. Όνειρο στο κύμα.
 • Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος. Πατέρα στο σπίτι.
 • Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος. Το καμίνι.
 • Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος. Έρως - Ήρως
 • Παρμενίδης, Χρήστος. Μνηστή Ανδρία.