Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αρχείο 1 [93,23 KB]

Πάσχα στον Κόσμο

  • Δημιουργός: Κωνσταντίνος Κόμπος

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: ΣΤ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ στην ενότητα «Πάσχα» (σχολικό βιβλίο «Γλώσσα Στ΄ δημοτικού», τεύχος γ΄) και αναδεικνύει τα γεγονότα λίγο πριν τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Το Πάσχα αποτελεί για τους χριστιανούς τη μεγαλύτερη εορτή και συμβολίζει τη νίκη της ζωής ενάντια στον πνευματικό και υλικό θάνατο.
Η γιορτή του Πάσχα γενικότερα αποτελεί αφορμή και ευκαιρία να γνωρίσουν οι μαθητές μας τον τρόπο με τον οποίο ο ελληνισμός περισσότερο από άλλους λαούς γιορτάζει διαχρονικά τη μεγάλη αυτή θρησκευτική του γιορτή, πώς την ενέταξε στις παραδόσεις του και στα έθιμά του και με ποιο τρόπο βιώνει τη σημασία της και το ελπιδοφόρο μήνυμά της. Ακόμη, παρέχεται στα παιδιά η δυνατότητα να πληροφορηθούν για τα έθιμα και τις συνήθειες αυτής της γιορτής σε άλλα μέρη της γης με διαφορετικές θρησκείες. Η πληροφόρηση και η εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών φέρνει τα παιδιά όλου του κόσμου το ένα πιο κοντά στο άλλο, απαλείφοντας εχθρότητες και ρατσιστικές συμπεριφορές.
Στο σενάριο περιλαμβάνονται δραστηριότητες με τη χρήση του παγκόσμιου ιστού, λογισμικού παρουσίασης, δημιουργίας κειμένων με τη χρήση κειμενογράφων και κατασκευής σταυρόλεξων. Μέσα από το σενάριο τα παιδιά αναπτύσσουν κριτική σκέψη, επεξεργάζονται κείμενα και αξιοποιούν και οργανώνουν πληροφορίες με ψηφιακά πολυτροπικά μέσα. Το σενάριο εξελίσσεται στην τάξη και στο εργαστήριο των Η/Υ και προϋποθέτει ομαδοσυνεργατική εργασία.

Διδακτική Ενότητα→ ΣΤ Δημοτικού
↘ Ενότητα 14: Πάσχα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Θρησκείες
↘ Γιορτές
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ιστολόγια
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)4/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση