Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Ο αδελφός της Ασπασίας και ο Εξάχρονος ήρωας της Ορλεάνης [2,72 MB]

Ιστορίες Παιδιών: Ο αδελφός της Ασπασίας και ο Εξάχρονος ήρωας της Ορλεάνης

  • Δημιουργός: Γιώργος Δεστές

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Δ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Περίληψη

Βασικές επιδιώξεις του σεναρίου είναι να αντιληφθούν οι μαθητές μέσα από καινοτόμες πρακτικές και δράσεις καθώς και με τη χρήση των εργαλείων και πηγών των νέων τεχνολογιών τις ιδιαιτερότητες των σχέσεων ανάμεσα σε παιδιά και μεγάλους και της διαφορετικότητας της παιδικής ηλικίας. Επίσης, τους τρόπους έκφρασης και αναγνώρισης των σκέψεων και συναισθημάτων των ανθρώπων. Παράλληλα είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν τη σημασία του ηρωισμού και των ηρωικών πράξεων μέσα από την ιστορία του ήρωα της Ορλεάνης. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σωστή χρήση των χρόνων: αόριστος-παρατατικός-συνοπτικός μέλλοντας-εξακολουθητικός μέλλοντας. Πολύ σημαντική επιδίωξη του σεναρίου είναι και η ανάπτυξη του κοινωνικού γραμματισμού των μαθητών μέσω της αναγνώρισης της έννοιας του ηρωισμού αλλά και της προσπάθειας υιοθέτησης στάσεων ανάλογων από τα ίδια τα παιδιά.

Διδακτική Ενότητα→ Δ Δημοτικού
↘ Ενότητα 6: Ιστορίες παιδιών
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Περίληψη
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ιστολόγια
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Μελέτη Περιβάλλοντος
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
↘ Θεατρική Αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)9/12/2014
Χρονολογία έως19/12/2014
Σχολική μονάδα

17ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές