Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [17,21 MB]

Ηρόδοτος - ο πατέρας της Ιστορίας

  • Δημιουργός: Μαρία Κιούση

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Οι μαθητές εργάζονται ως μικροί επιστήμονες, οι οποίοι ερευνούν τις επιμέρους πτυχές της ζωής και του έργου του Ηροδότου. Αναζητούν και διασταυρώνουν πληροφορίες από το διαδίκτυο για τη ζωή, τα ταξίδια, τις αντιλήψεις, το περιεχόμενο του έργου του και τις μεθόδους που εφαρμόζει για τη συλλογή πληροφοριών και τη χρονολόγηση των γεγονότων. Στη συνέχεια, διαμορφώνουν το υλικό τους, το ταξινομούν και το παρουσιάζουν αξιοποιώντας τις ΤΠΕ, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούν, μέσω της έρευνάς τους, να καταλήξουν στο συμπέρασμα για το αν δίκαια θεωρείται ο Ηρόδοτος «πατέρας της Ιστορίας».

Διδακτική Ενότητα→ Α Γυμνασίου
↘ Ηροδότου Ιστορία
↘ Εισαγωγή
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ιστορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Ηρόδοτος
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Διακειμενικότητα
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
→ Επικοινωνία
→ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
→ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Οδηγίες
→ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
→ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
→ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)12/01/2015
Χρονολογία έως19/02/2015
Σχολική μονάδα

1ο Γυμνάσιο Τυρνάβου

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση