Κατεβάστε το σενάριο

Γιορτάζουμε Χριστούγεννα

  • Δημιουργός: Δημήτριος Τάμπας

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Δ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Oι δραστηριότητες που περιγράφονται εδώ αφορούν μια προσπάθεια για προσέγγιση με τρεις άξονες της γιορτής των Χριστουγέννων. Ο πρώτος άξονας είναι να γνωρίσουν ή να θυμηθούν οι μαθητές την ιστορία της Γέννησης (σε Δ΄ Τάξη σε σχολείο του Ρεθύμνου στην ερώτηση τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα υπήρξε η απάντηση: «Τον μικρό τυμπανιστή»). Ο δεύτερος άξονας είναι να υποστηριχτούν οι δημιουργικές ικανότητες των παιδιών με εργαλεία που προσφέρουν οι ΤΠΕ. Ο τρίτος να συνδεθεί η γιορτή όχι με καταναλωτισμό, αλλά με άυλα δώρα-επιθυμίες ή προσευχές για ένα καλύτερο αύριο στον κόσμο.

Διδακτική Ενότητα→ Δ Δημοτικού
↘ Ενότητα 8: Χριστός γεννάται
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Γιορτές
↘ Σχολική ζωή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Γεωλογία-Γεωγραφία
↘ Θρησκευτικά
↘ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Θεατρική Αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Υπήρξε διακοπή κατά των εορτών των Χριστουγέννων

Χρονολογία (από)17/12/2013
Χρονολογία έως08/01/2014
Σχολική μονάδα

Δημοτικό Σχολείο Καναλίων Κέρκυρας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές