Κατεβάστε το σενάριο

Γιορτάζουμε Χριστούγεννα

  • Δημιουργός: Κατερίνα Μαυραντωνάκη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Δ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Oι δραστηριότητες που περιγράφονται εδώ αφορούν μια προσέγγιση με τρεις άξονες για τη γιορτή των Χριστουγέννων. Ο πρώτος άξονας είναι να γνωρίσουν ή να ασχοληθούν οι μαθητές με την ιστορία της γέννησης. Ο δεύτερος άξονας είναι να υποστηριχτούν οι δημιουργικές ικανότητες των παιδιών στην παραγωγή αφήγησης με εργαλεία που προσφέρουν οι ΤΠΕ. Ο τρίτος να συνδεθεί η γιορτή όχι με καταναλωτισμό, αλλά με άυλα δώρα–επιθυμίες ή προσευχές για ένα καλύτερο αύριο στον κόσμο.

Διδακτική Ενότητα→ Δ Δημοτικού
↘ Ενότητα 8: Χριστός γεννάται
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Θρησκείες
↘ Γιορτές
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Γεωλογία-Γεωγραφία
↘ Θρησκευτικά
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)12/2012
Σχολική μονάδα

9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση