Κατεβάστε το σενάριο

Βιβλία-βιβλιοθήκες

  • Δημιουργός: Παναγιώτης Μοίρας

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Ε' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Η παρούσα δραστηριότητα προτείνεται ως επέκταση – συμπλήρωση της άσκησης 2 του Βιβλίου του Μαθητή της Γλώσσας της Ε΄ Δημοτικού (β΄ τεύχος, σ. 42), που αφορά στη διάκριση ανάμεσα στο επίθετο πολύς-ή-ύ και στο επίρρημα πολύ. Εστιάζει κυρίως στον εμπλουτισμό του σχολικού εγχειριδίου με τη δημιουργία από την πλευρά των παιδιών άσκησης «συμπλήρωσης κενών». Η προηγούμενη άσκηση θα δημιουργηθεί, αφού αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ.

Διδακτική Ενότητα→ Ε Δημοτικού
↘ Ενότητα 9: Βιβλία - βιβλιοθήκες
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Επίθετα
↘ Επιρρήματα
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)1/3/2013
Χρονολογία έως1/3/2013
Σχολική μονάδα

6ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εργαστήριο υπολογιστών