Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [158,93 KB]

Φιλία, μέγιστον ἀγαθόν

  • Δημιουργός: Καλλιόπη Λαζαρίδου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας επιχειρεί να καταδείξει τη σημαντικότητα των φιλικών σχέσεων στη ζωή του ανθρώπου και ταυτόχρονα να αναδείξει θετικές και αρνητικές πτυχές αυτών των σχέσεων. Το κείμενο του σχολικού βιβλίου αποτελεί την αφετηρία αλλά και σημείο αναφοράς ενός ταξιδιού στον χώρο και τον χρόνο, στα γράμματα και τις τέχνες. Οι μαθητές συνεργαζόμενοι σε ομάδες αναζητούν και αξιοποιούν ποικιλία ψηφιακών πόρων, ώστε με τα πολυτροπικά κείμενα που θα δημιουργήσουν να επιχειρήσουν να εξηγήσουν γιατί ασχολούνται με το ίδιο θέμα άνθρωποι που διαφέρουν ως προς τον τόπο και την εποχή που έζησαν, ως προς τις πολιτισμικές τους καταβολές, τα μέσα έκφρασης και τις επιδιώξεις τους.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Α Γυμνασίου
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
↘ 10. Ο Σωκράτης για τη φιλία
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Σύνδεσμοι
↘ Σύνταξη
↘ Σχήματα λόγου
↘ Σύνδεση προτάσεων
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Συγγραφέας
↘ Ξενοφών
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Σχήματα λόγου
↘ Δραματικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Μουσική-τραγούδι
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μτφρ.)
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα [Γυμνάσιο]
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Αγγλική Γλώσσα
↘ Θρησκευτικά
↘ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
↘ Μουσική
↘ Φιλοσοφία
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)29/01/2014
Χρονολογία έως12/02/2014
Σχολική μονάδα

Γυμνάσιο Κάτω Ποροῒων

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών