Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Ουδείς νεωτερίζει// εφαρμογή/τεκμήρια [80,5 MB]

Ουδείς νεωτερίζει

  • Δημιουργός: Αλέξανδρος Καραφωτιάς

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο αφορά στη διδασκαλία παραγράφων αδίδακτου κειμένου αττικής πεζογραφίας και συγκεκριμένα τις παραγράφους 8.69.1 έως 8.70.2 των «Ιστοριών» του Θουκυδίδη. Ο ιστορικός, στις τελευταίες παραγράφους του έργου του ασχολείται με τα γεγονότα του 411 π. Χ. και την πολιτειακή μεταβολή που έλαβε χώρα στην Αθήνα του Πελοποννησιακού πολέμου. Η συγκεκριμένη μεταβολή είναι σχεδόν άγνωστη στους μαθητές μας οι οποίοι έχουν διδαχτεί αναλυτικά την τυραννία των Τριάκοντα στα 404 π. Χ.. Ερευνώντας το συγκεκριμένο απόσπασμα, συγκρίνοντάς το με άλλα αρχαία κείμενα (αναφορές του Αριστοτέλη στο «Αθηναίων Πολιτεία» και «Πολιτικά», και του Αριστοφάνη στη «Λυσιστράτη») και παρακολουθώντας ιστορικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας του 20ου αιώνα (Δικτατορία των Συνταγματαρχών του 1967, προσπάθεια πραξικοπήματος στην Κύπρο το 1974) θα αντιληφθούμε ότι μια πολιτειακή μεταβολή έχει πάντα βαθύτερα αίτια, και ίσως λαϊκά ερείσματα, τα οποία και οφείλουμε να αναζητήσουμε σε βάθος χρόνου και με έρευνα των κοινωνικών και ιστορικών δομών της περιόδου αναφοράς.

Διδακτική Ενότητα→ Β Λυκείου
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (αδίδακτο)
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Αντωνυμίες
↘ Ρήματα
↘ Επιρρήματα
↘ Προθέσεις
↘ Σύνταξη
↘ Απλή πρόταση
↘ Όνομα
↘ Ρήμα
↘ Απαρέμφατο
↘ Σύνδεση προτάσεων
↘ Κύριες προτάσεις
↘ Ονοματικές δευτερεύουσες προτάσεις
↘ Επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις
↘ Αναφορικές προτάσεις
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Ετυμολογία
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Ρητορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Θουκυδίδης
↘ Αριστοτέλης
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Δραματικότητα
↘ Διακειμενικότητα
↘ Ιστορική αφήγηση
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Παράγραφος
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)18/11/2014
Χρονολογία έως25/11/2014
Σχολική μονάδα

2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση