Κατεβάστε το σενάριο

Ουδείς νεωτερίζει

  • Δημιουργός: Αλέξανδρος Καραφωτιάς

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο αφορά στη διδασκαλία παραγράφων αδίδακτου κειμένου αττικής πεζογραφίας και συγκεκριμένα τις παραγράφους 8.69.1 έως 8.70.2 των Ιστοριών του Θουκυδίδη. Ο ιστορικός, στις τελευταίες παραγράφους του έργου του ασχολείται με τα γεγονότα του 411 π.Χ. και την πολιτειακή μεταβολή που έλαβε χώρα στην Αθήνα του πελοποννησιακού πολέμου. Η συγκεκριμένη μεταβολή είναι σχεδόν άγνωστη στους μαθητές μας οι οποίοι έχουν διδαχτεί αναλυτικά την τυραννία των «τριάκοντα» στα 404 π.Χ. Ερευνώντας το συγκεκριμένο απόσπασμα, συγκρίνοντάς το με άλλα αρχαία κείμενα (αναφορές του Αριστοτέλη στο Αθηναίων Πολιτεία και στα Πολιτικά και του Αριστοφάνη στη Λυσιστράτη) και παρακολουθώντας ιστορικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας του 20ου αιώνα (δικτατορία του 1967, προσπάθεια πραξικοπήματος στην Κύπρο το 1974) θα αντιληφθούμε ότι μια πολιτειακή μεταβολή έχει πάντα βαθύτερα αίτια, και ίσως λαϊκά ερείσματα, τα οποία και οφείλουμε να αναζητήσουμε σε βάθος χρόνου και με έρευνα των κοινωνικών και ιστορικών δομών της περιόδου αναφοράς.

Διδακτική Ενότητα→ Β Λυκείου
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (αδίδακτο)
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Επίθετα
↘ Αντωνυμίες
↘ Ρήματα
↘ Επιρρήματα
↘ Προθέσεις
↘ Ποικιλία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Όνομα
↘ Ρήμα
↘ Απαρέμφατο
↘ Μετοχή
↘ Επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις
↘ Αναφορικές προτάσεις
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
↘ Ιστορικά
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Δραματική ποίηση
↘ Συγγραφέας
↘ Αριστοφάνης
↘ Θουκυδίδης
↘ Αριστοτέλης
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Αφηγηματολογία
↘ Διακειμενικότητα
↘ Ιστορική αφήγηση
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)Ιούλιος 2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση