Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • φωτογραφίες εφαρμογής [8,62 MB]
  • αρχεία κειμένου [762,6 KB]

Ποιος ήταν ο Αλκιβιάδης;

  • Δημιουργός: Βασίλειος Συμεωνίδης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Ενώ οι μαθητές διδάσκονται τις κινήσεις του Λυσάνδρου και των Αθηναίων στον Ελλήσποντο, ξαφνικά εμφανίζεται ο Αλκιβιάδης για να βοηθήσει τους Αθηναίους. Ποιος, όμως, ήταν πραγματικά ο Αλκιβιάδης; Ποια ήταν η σχέση του με τα ιστορούμενα γεγονότα; Πώς βρέθηκε στη Σηστό; Γιατί θέλησε να συμβουλεύσει τους Αθηναίους; Το παρόν σενάριο επιχειρεί να φωτίσει τη δραστηριότητα και τα ψυχοκίνητρα του αθηναίου πολιτικού και να δώσει μια όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητάς του στους μαθητές. Παράλληλα, αποσκοπεί στο να αποκαταστήσει την αποσπασματικότητα και ενδεχομένως τη μονομέρεια των γνώσεων που προσφέρονται για το ιστορικό πρόσωπο, φέρνοντας σε επαφή τους μαθητές με πρωτογενείς πηγές.

Διδακτική Ενότητα→ Α Λυκείου
↘ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι
↘ Ξενοφώντος ελληνικά – Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. §16-32
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Μετοχή
↘ Ευθύς – πλάγιος λόγος
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Συγγραφέας
↘ Ξενοφών
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία [Λύκειο]
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μτφρ.)
↘ Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
↘ Πολιτιστικά προγράμματα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)14/10/2014
Χρονολογία έως22/10/2014
Σχολική μονάδα

3ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση