Κατεβάστε το σενάριο

Ποιος ήταν ο Αλκιβιάδης;

  • Δημιουργός: Βασιλική Μαντζώρου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Ενώ οι μαθητές διδάσκονται τις κινήσεις του Λυσάνδρου και των Αθηναίων στον Ελλήσποντο, ξαφνικά εμφανίζεται ο Αλκιβιάδης για να βοηθήσει τους Αθηναίους. Ποιος όμως ήταν πραγματικά ο Αλκιβιάδης; Ποια ήταν η σχέση του με τα ιστορούμενα γεγονότα; Πώς βρέθηκε στη Σηστό; Γιατί θέλησε να συμβουλεύσει τους Αθηναίους; Το παρόν σενάριο επιχειρεί να φωτίσει τη δραστηριότητα και τα ψυχοκίνητρα του Αθηναίου πολιτικού και να δώσει μια όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητάς του στους μαθητές. Παράλληλα, αποσκοπεί στο να αποκαταστήσει την αποσπασματικότητα και ενδεχομένως τη μονομέρεια των γνώσεων που προσφέρονται για το ιστορικό πρόσωπο, φέρνοντας σε επαφή τους μαθητές με πρωτογενείς πηγές.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι
↘ Ξενοφώντος ελληνικά – Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. §16-32
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Σύνταξη
↘ Μετοχή
↘ Ευθύς – πλάγιος λόγος
→ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
→ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
→ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
→ Ιστορικά
→ Συγγραφέας
↘ Ξενοφών
↘ Θουκυδίδης
↘ Πλάτων
→ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Αλεξανδρινή - ελληνιστική εποχή
→ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Διακειμενικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
→ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Έκθεση (σχολικού τύπου)
→ Δοκίμιο
→ Ιστολόγια
→ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
→ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Νεοελληνική Λογοτεχνία
→ Νεοελληνική Γλώσσα
→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία [Λύκειο]
→ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μτφρ.)
→ Ιστορία
→ Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα
→ Ερευνητικές Εργασίες – Project
→ Πολιτιστικά προγράμματα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Το σενάριο εστιάζει στις παραγράφους 25-26 της προτεινόμενης ενότητας

Χρονολογία (από)Ιούλιος 2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές